Voor Elke Dag

Makkelijk bidden

Hoe je God altijd en overal kunt ontmoeten

Wat is bidden? En waarom bidden mensen? Simpel gezegd is bidden spreken met God. Hij nodigt ons uit om met Hem te praten en Hem te vertellen wat ons beweegt.

Bidden is niet ingewikkeld. Niet alleen wordt een biddend christen in de kerk door God verhoord, maar elke persoon – of hij nu een gelovige is of niet – kan altijd en overal bidden. Zelfs als we slechts één gedachte tot God richten, is dat al een stil gebed. Het maakt niet uit hoeveel en welke woorden er worden gesproken.

Er is geen “fout” in het bidden en je hoeft geen speciale woordenschat te leren. Je kunt met God praten op de manier die op je hart ligt – vrolijk, wanhopig, verdrietig, boos, gelukkig. Praat gewoon met Hem zoals je met een vriend of familie zou doen. Het belangrijkste is dat je eerlijk bent tegen God. Je kunt in gebed:

  • God om iets vragen

  • Hem bedanken

  • Ontvangen; dat wil zeggen, wachten op Gods antwoord op je gebed

Omdat een gebed niet eenzijdig is, wil God ook met jou praten en je Zijn plannen voor je leven vertellen.

Dit helpt om te bidden: bekende gebeden en gebedsvormen

Ook Jezus sprak zo vaak mogelijk met God, zijn Vader. Wat voor Hem belangrijk was, moet ook voor ons belangrijk zijn. Toen zijn discipelen Hem vroegen hoe zij moesten bidden, liet Jezus hen een “gebedsinstructie” na, het “Onze Vader”.

Naast het Onze Vader zijn er tal van andere bekende gebeden die mensen helpen om te bidden als ze hun eigen woorden missen. In de Bijbel of in een gebedenboek vinden gelovigen voorgeformuleerde verzen die ze tot God kunnen richten. Op de volgende pagina’s vind je veel suggesties voor jouw gesprekken met God. Laat je inspireren!

Bekende gebeden

Bekende gebeden

Vind hier het Onze Vader en andere bekende gebeden.

Gebedsvormen

Gebedsvormen

Gebed van dankzegging, voorbede, lofprijzing - wat is dat eigenlijk en hoe werkt het?

Gebed om verlossing

Gebed om verlossing

Er zijn geen grote woorden nodig om God in je leven uit te nodigen.

Makkelijk bidden – Wat Joyce zegt

Het gebed helpt mensen om een verbinding met God op te bouwen. Zodat ook jij jouw zorgen bij God kunt brengen, geeft Joyce je nuttige suggesties, advies en inspiratie. Zo deelt ze met ons de Bijbelverzen die haar leven fundamenteel hebben beïnvloed en veranderd. Laat Joyce je helpen met bidden!

5_tips_voor_het_bidden_JoyceMeyer_teaser

5 tips voor het bidden

Handige tips om makkelijk in contact met God te komen.

Bidden-met-de-Bijbel_JoyceMeyer_teaser

Bidden met de Bijbel

Bid specifiek voor jouw zorgen met verzen uit de Bijbel.

Joyce Meyer's lievelingsbijbelteksten

Joyce Meyer's lievelingsbijbelteksten

Lees hier 23 verzen die Joyce inspireren.

Video’s van Joyce over het thema gebed

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.
Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.
Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.
Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.
Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.
Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.