Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Onderstaande tekst geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de operator zijn te vinden in de verplichte juridische kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen, we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse, of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Joyce Meyer e.V.
Bachstraße 1
22083 Hamburg

Duitsland 

Joyce Meyer Ministries GmbH
Bachstraße 1
22083 Hamburg

Duitsland

Telefoon: 49 (0) 40 88 88 4 11 11
E-mail: kontakt@joyce-meyer.de

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, ook voor de toekomst. Een e-mail waarin u dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor kwesties met betrekking tot gegevensbeschermingswetgeving is de gegevensbeschermingsfunctionaris van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, automatisch aan uzelf of aan een derde partij te leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen op deze website

Als u een contract afsluit waarbij u ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld het rekeningnummer voor automatische afschrijvingen) moet toesturen, dan gebruiken wij deze gegevens om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties met gebruik van gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram in uw browserlijn zichtbaar is.

In het geval van gecodeerde communicatie, kunnen betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving.

Oppositie tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website, met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Joyce Meyer e.V.
Bachstraße 1
22083 Hamburg

Duitsland

Telefoon: 49 (0) 40 88 88 4 11 11
Email: datenschutzbeauftragter@joyce-meyer.de

4. Gegevensverzameling op onze website  

Cookies 

Sommige van onze webpagina’s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren, om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij is van technische fouten. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem 
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputerTijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract te vervullen of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming via Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een e-mail met dit verzoek, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om legale relaties met ons tot stand te brengen of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van een contract of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover vereist om u toegang te verlenen tot onze service of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevens die worden verzonden bij het aangaan van een contract met onlinewinkels, detailhandelaren en postorder 

Wij verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover nodig, om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen. Bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn toevertrouwd om goederen naar uw locatie te leveren of banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan derden voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van een contract of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

Gegevens die worden overgedragen wanneer u zich aanmeldt voor services en digitale inhoud Wij verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen. Bijvoorbeeld aan banken die zijn toevertrouwd om uw betalingen te verwerken.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan derden voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van een contract of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (knoppen voor het delen)

Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebooklogo of de Like-knop op onze site. Zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/ voor een overzicht van Facebook-plug-ins.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebookserver. Hierdoor kan Facebookinformatie ontvangen dat u onze site hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als u op de Facebookknop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebookprofiel. Hierdoor kan Facebook bezoeken aan onze site, koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat we als beheerder van deze site niet op de hoogte zijn van de inhoud van de gegevens die naar Facebook worden verzonden of van de manier waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation voor meer informatie.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Facebookaccount, logt u uit bij uw Facebookaccount.

6. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee we het gebruik van de website kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser plug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u niet kunt genieten van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Uitbestede gegevensverwerking

We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Facebook Pixel

Onze website meet conversies met behulp van pixelpixels van bezoekers van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Hiermee kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze op een Facebookadvertentie klikken om de website van de provider te bereiken. Dit maakt een analyse mogelijk van de effectiviteit van Facebookadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en hun toekomstige optimalisatie.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitanten van deze website en we kunnen deze niet gebruiken om conclusies te trekken over de identiteit van onze gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Dit kan een verbinding maken met uw Facebookprofiel waardoor de gegevens gebruikt kunnen worden voor eigen advertentiedoeleinden, zoals bepaald in het privacybeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook en op sites van derden. We hebben geen controle over hoe deze gegevens worden gebruikt.

Bekijk het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het beschermen van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook deactiveren in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebookaccount heeft, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook, op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens 

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee akkoord gaat deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld Tenzij dit op vrijwillige basis is. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze niet door te geven aan derden.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte), blijven onaangetast.

Pardot Marketing Automation-systeem

We gebruiken het Pardot Marketing Automation System (“Pardot MAS”) van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd Suite 3300 Atlanta, GA 30326, VS (“Pardot”) op onze website. Pardot is speciale software voor het registreren en evalueren van het gebruik van een website door websitebezoekers. Voor zover Pardot LLC persoonsgegevens verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats namens ons en volgens onze instructies. We hebben gezorgd voor naleving van de EU-richtlijn voor gegevensbescherming door Pardot LLC via een individuele overeenkomst met Pardot LLC.

Wanneer u onze website bezoekt, registreert de Pardot MAS uw klikpad en gebruikt dit om een individueel gebruikersprofiel onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor worden cookies gebruikt waarmee uw browser kan worden herkend. Door bij het eerste gebruik van onze website akkoord te gaan met het gebruik van cookies door de zogenaamde cookie-acceptatiebanner te bevestigen of door onze website te blijven gebruiken, stemt u ook in met het gebruik van Pardot-cookies.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Gebruik hiervoor de contactgegevens aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring. Bovendien kunt u het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op elk moment deactiveren door uw internetbrowser zo te configureren dat cookies van het domein “pardot.com” niet worden geaccepteerd. Dit kan echter leiden tot bepaalde beperkingen in de functies en gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod.

8. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, is er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google Web Fonts

Voor uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina web lettertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste web lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO

Als uw browser geen web lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.