Voor jou

Nieuw leven in Christus

Hoe word ik christen?

Waarom ben ik hier eigenlijk? Wie ben ik? Wat gebeurt er als ik sterf? Heb je jezelf wel eens deze vragen gesteld? God wil je antwoorden op die vragen geven en je kunt ze in de Bijbel ontdekken.

Je hebt misschien wel eens gehoord dat men het verhaal van Gods liefde ook wel “Evangelie” of  “Goede Nieuws” noemt. Maar wat is het goede nieuws? Eenvoudig gezegd: God, jouw hemelse Vader, houdt van je en verlangt naar een persoonlijke relatie met jou. Hij zond Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de wereld om de band tussen God en de mens te herstellen. Door wat Jezus deed, kan alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan of ooit zult doen, vergeven worden en kun je eeuwig leven.

Wat heeft Jezus gedaan? Jezus Christus, de Zoon van God, kwam als mens op deze aarde, leefde een onberispelijk leven, stierf aan het kruis en stond op uit de dood.

Jezus stierf om voor al onze fouten te betalen. De Bijbel noemt dat zonde: alles wat ons scheidt van God. Dat is waarom je vergeven kan worden. En omdat Jezus de dood overwon, kun je eeuwig leven ontvangen en daardoor weet je wat er met je gebeurt als je sterft. Je zult bij God zijn. 

Dit geschenk van vergeving en van het eeuwige leven ontvang je als je daar echt  om vraagt. Het gaat God om jouw hart en Hij wil dat je Hem daar persoonlijk om vraagt.

 

In 4 stappen naar een nieuw leven

Stap 1: vragen

In Openbaringen 3:20 zegt Jezus: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent,  zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.”

Wat betekent dit nu eigenlijk? Jezus Christus wil een persoonlijke relatie met jou hebben. Hij wacht op het moment dat je Hem in je hart en leven wilt ontvangen. Je hoeft Hem alleen maar uit te nodigen!

De eerste stap is de vraag om vergeving:

“Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken…”
(Handelingen 3:19-20).

Stap 2: geloven 

Nadat je God om vergeving hebt gevraagd, is de volgende stap het geschenk wat God je geeft, aan te nemen.

Dit geschenk van vergeving en van het eeuwige leven word je geschonken. Je kunt het niet verdienen.

“Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” (Efeziërs 2:8-9). 

Het woord genade betekent “onverdiende gunst“. God biedt iets aan wat je uit je zelf niet kunt bewerkstelligen. Je hoeft voor dit geschenk geen werk te verrichten. Het enige wat je hoeft te doen is om met heel hart te geloven dat Jezus voor jou gestorven is. Geloof je dat?

Stap 3: bidden

De Bijbel zegt dat diegene die God om vergeving vraagt en op Jezus vertrouwt, een nieuw leven in Christus zal ontvangen. 

“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9).

Geef vandaag je leven over aan Jezus Christus. Belijd je zonden. Vraag God om je te vergeven. Spreek je vertrouwen uit in Jezus en dank Hem voor het geschenk van het eeuwige leven. Bid nu het volgende:

"Vader, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb. Vergeef mij. Maak mij rein. Ik spreek uit dat ik mijn vertrouwen stel op Jezus, Uw Zoon. Ik geloof dat Hij mijn zonden op zich nam toen Hij aan het kruis voor mij is gestorven. Ik geloof dat Hij uit de dood is opgestaan. Ik geef vandaag mijn leven aan Jezus. Dank U, Vader, voor Uw geschenk van vergeving en van het eeuwige leven. Help mij om voor U te leven. In Jezus´Naam." 

Amen

Er is niets magisch aan de woorden die je uitspreekt. God vindt je hartsgesteldheid belangrijker. 

Stap 4: ontvangen 

De laatste stap om christen te worden bestaat uit het ontvangen van dit geschenk van vergeving en eeuwig leven. De Bijbel leert ons:

“Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” (Johannes 1:12).

Als je Jezus in je hart aanneemt, word je een kind van God. Je hebt het voorrecht om door gebed met Hem te praten. Altijd. Over alles. 

Het leven als christen is een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus. Het mooie hieraan is dat deze relatie voor eeuwig blijft bestaan. Ontvang dit geschenk met vreugde! 

Als jij je leven vandaag aan Jezus hebt gegeven, laat ons dit dan weten. We willen je graag belangrijke informatie toesturen over je nieuwe leven als christen. 

We adviseren je om de volgende bijbelteksten te gaan lezen. Ze zullen je helpen in je nieuwe leven.

Ook is het voor jou belangrijk om andere christenen op te zoeken. We adviseren je om naar een kerk in jouw buurt te gaan. Stuur ons een email of bel ons op 026 – 20 22 100.

Ons advies is om ook een cursus over het geloof te volgen. Daar leer je veel christelijke basisprincipes die je geloof een vaste bodem geven en je verder op weg kunnen helpen.

We stellen je graag een “Alpha-cursus” voor – waar zo’n cursus in jouw omgeving gegeven wordt, vind je hier