Nieuwsbrief maart 2022 van Joyce Meyer

Beste vrienden! Gevoelens zijn grillig. De ene dag schieten ze door het plafond, de andere dag zijn ze down en er zijn dagen dat we helemaal geen gevoelens lijken te ontdekken.

Het is gemakkelijk om beslissingen te nemen op basis van wat we willen, denken en voelen – of wat onze emoties ons willen laten weten wat op dit moment het juiste is. Toch is het belangrijk om voorzichtig te zijn en ons niet laten leiden door onze emoties.

God heeft ons gevoelens gegeven, dus gevoelens zijn niet verkeerd. Integendeel, onze gevoelens spelen een rol in het genieten van het leven. We hoeven dus niet te ontkennen dat we gevoelens ervaren, maar het is wel zaak dat onze gevoelens ons leven niet gaan beheersen. Het is de bedoeling dat we ons leven laten beheersen door iets wat wijzer en betrouwbaarder is – het Woord van God.

De Bijbel is ons handboek voor het leven. Het leert ons goddelijke principes waardoor we kunnen denken, praten en handelen zoals God zelf. 

Jezus zei in Johannes 8:31-32: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Door Gods Woord te gebruiken om onze gedachten en woorden te leiden, in plaats van alleen maar reageren op situaties zoals die zich voordoen, zullen we in staat zijn om te heersen over onze emoties, zodat onze emoties ons niet gaan beheersen.

Denk beter – voel je beter

Denk jij weleens na waar je over nadenkt? Dat lijkt een grappige zin, maar het is belangrijk om geregeld ons denken te onderzoeken. Dat is essentieel om emotioneel stabiel te worden. Een van de manieren waarop we onze emoties kunnen beheersen, lezen we in Kolossenzen 3:2: Bedenk [focus je op] de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wanneer negatieve gedachten zich opbouwen en proberen de controle over onze emoties te krijgen, neem dan een paar minuten om je gedachten op God en Zijn Woord te focussen.

Onze gedachten zijn ingenieus verbonden met onze gevoelens. Als we ons dus beter willen voelen, moeten we beter denken. Ik gebruik graag het voorbeeld van het tanken bij een benzinestation. Als we de juiste brandstof in onze auto doen, zal onze auto goed rijden.

Maar als we de verkeerde brandstof gebruiken, doet de auto het misschien helemaal niet. Zo is het ook met onze gedachten. Als we onze gedachten zorgvuldig kiezen, zal de kwaliteit van ons leven verbazingwekkend verbeteren.

Richt je naar de Bijbel

Ik moedig je aan om tijd te nemen om Gods Woord te onderzoeken en het te vergelijken met je gedachteleven. Richt je erop om je manier van denken te gaan veranderen en geef God de tijd je te helpen om jouw gedachten in lijn te krijgen met die van Hem. Aarzel niet om God uitbundig om hulp te vragen – vraag daar geregeld om. Als jij jouw deel doet om je gedachten in lijn te brengen met Gods Woord, dan zal Hij Zijn deel doen.

Een tweede forse stap die je kunt zetten om over je emoties te heersen, is het begrijpen van de kracht van je woorden. Onze woorden beïnvloeden ons humeur, onze beslissingen, hoe we ons voelen en hoe onze dag er uiteindelijk uit zal komen te zien.

In Spreuken 18:21 staat: Dood en leven zijn in de macht van de tong. Woorden zijn prachtig wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt – ze kunnen bemoedigen, inspireren en zelfvertrouwen geven aan degene die de woorden hoort. Het juiste woord op het juiste moment kan levensveranderend zijn. Alles wat uit onze mond komt – positief of negatief – is in staat om onszelf en een ander op een goede of slechte manier te beïnvloeden.

De Bijbel heeft de kracht om onze grillige gevoelens tot rust te brengen.

Toen de Heer me begon te onderwijzen over het ongelofelijke belang van mijn woorden, liet Hij me zien dat Zijn Woord vol kracht was. Wanneer ik Zijn woorden uit mijn mond laat komen, dan werk ik met Hem samen om Zijn goede plan voor mijn leven naar boven te laten komen (zie Hebreeën 4:12).

Ik moedig je vooral aan om Gods Woord hardop uit te spreken. Ook al is wat je zegt misschien totaal tegengesteld aan hoe je je voelt; blijf dat doen. Gods Woord heeft de kracht om onze gevoelens te veranderen, ons te troosten en onze grillige gevoelens tot rust te brengen.

Spreek Gods woorden hardop uit

Het is niet altijd makkelijk om onze gedachten in lijn te brengen met Gods Woord en onze mond te gebruiken om dat hardop uit te spreken, maar met Gods hulp is het zeker mogelijk. Er zijn een paar ‘knoppen’ waarvan de vijand weet dat hij ze kan indrukken om een bepaalde reactie bij mij uit te lokken. Dus doe ik mijn best om mezelf op basis van Gods Woord voor te bereiden op het moment dat hij zoiets probeert. Ik ben gek op Psalm 94:12-13 waar staat: Welzalig [gezegend met wijsheid en welvaart] de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet. Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Wanneer je verlangt naar meer emotionele stabiliteit en je in staat wilt zijn om een goede houding te hebben, ongeacht je omstandigheden, maak er dan een doel van om niet op te geven totdat je dat verlangen in vervulling ziet gaan. Gevoelens komen en gaan. Je kunt daar niet aan ontsnappen, maar je kunt wel leren om te leven op basis van Gods Woord, in plaats van op je gevoelens. Zelfs als iets goed voelt, kun je toch je leven leiden met een ongelofelijke vrede en vreugde. God zal je helpen ver voorbij je gevoelens te leven.

image05

PS: Zelfs in de moeilijkste situaties is de Bijbel je beste gids. Als je bij het bidden woorden tekort komt, spreek dan hardop Bijbelteksten uit die Gods grootheid en almacht verkondigen, Zijn bescherming beloven of vrede en rust geven.

Temidden van turbulente emoties is God er nog steeds bij. Spreek Zijn waarheid over je leven uit - Nieuwsbrief maart 2022 Joyce Meyer

Bemoedigende quotes om te downloaden

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

Ben je bezorgd en bang voor nare dingen? Ja, het leven is echt en we weten nooit wat ons te wachten staat, maar we kennen God gelukkig. Bekijk deze video en ontdek dat Hij met ons is.

HULP VOOR OEKRAÏNE

De situatie in Oekraïne is vreselijk. De oorlog drijft miljoenen mensen op de vlucht – vooral vrouwen en kinderen.

Wij van Hand of Hope, het christelijke zendingswerk van Joyce Meyer Ministries, doen al het mogelijke om niet alleen vluchtelingen te helpen, maar ook de achterblijvers in Oekraïne.

Samen met onze kantoor in Kiev en ook in Polen, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Slowakije en Moldavië steunen wij partnerorganisaties die locaal actief zijn om de noden van de mensen te lenigen. Samen zorgen we voor voedsel, kleding en onderdak, bieden medische zorg en regelen vervoer vanaf de grens. Onze collega’s in Kiev zijn ook bijna allemaal nog in de stad en helpen waar ze kunnen. Maar de situatie is dramatisch.

Blijf alstublieft bidden voor vrede, bescherming en Gods tussenkomst. Bovendien zal je gift ons helpen om onze noodhulp in Oekraïne uit te breiden met onze partners en Gods licht helder te laten schijnen in deze donkere tijd. Bedankt!

DONEER NU

#vrede

Via social media houden we je op de hoogte van onze hulp voor Oekraïne. 💙 💛

Ook bemoedigen we elkaar met Bijbelverzen die troost, hoop en vrede geven.