ENJOYING EVERYDAY LIFE ... omdat ik ben vergeven - Nieuwsbrief Pasen - Joyce Meyer

Beste vrienden! Jarenlang ging ik door het leven met een constant gevoel van schuld en schaamte. Dit kwam voornamelijk doordat ik in mijn kindertijd langdurig seksueel werd misbruikt door mijn vader. Ik groeide op met de overtuiging: Er moet iets mis met mij zijn dat mijn vader mij zoiets wil aandoen.

Het misbruik was afschuwelijk en veroorzaakte diepe gevoelens van schaamte die gif waren voor mijn ziel. Ik schaamde me niet alleen voor wat ik had gedaan of voor wat mij was aangedaan; ik schaamde me voor mezelf en dat vergiftigde alles in mijn leven.

Het duurde heel lang voordat ik me realiseerde dat de meeste problemen waar ik mee kampte – de problemen in mijn persoonlijkheid en mijn relaties – geworteld waren in het feit dat ik mezelf niet leuk vond. Als je jezelf niet leuk vindt, is het bijzonder moeilijk om goed met anderen op te schieten.

Ik wilde oprecht een vriendelijke en liefdevolle vrouw zijn, maar hoe harder ik er mijn best voor deed, hoe meer ik dingen verkeerd deed en hoe slechter ik me over mezelf ging voelen. Toen ik uiteindelijk zo wanhopig was dat ik alles wilde doen om bevrijd te worden van het ellendige leven dat ik leidde, sprak God tot mijn hart en zei: ‘Joyce, je kunt van niemand houden omdat je niet van jezelf houdt.’ Het was een openbaring die mijn leven volledig veranderde.

In eerste instantie leek het helemaal niet goed om van mezelf te houden, laat staan mezelf leuk te vinden. Maar terwijl ik groeide in mijn relatie met Christus en leerde te vertrouwen op Zijn ontzagwekkende liefde voor mij, hoe meer ik naar mezelf kon kijken zoals Hij naar mij kijkt.

Ik herinner me dat ik op een dag weer eens gebukt ging onder schuldgevoelens omdat ik iets stoms had gedaan. Ik ging naar de winkel om een boodschap te doen. Ik herinner me niet precies wat er was gebeurd, maar ik weet nog wel dat ik me heel slecht voelde over mezelf en dat ik mentaal, emotioneel en zelfs lichamelijk gebroken was. Dat was zichtbaar in mijn houding en gezichtsuitdrukking.

Terwijl ik me voortsleepte naar de winkel, sprak God tot mijn hart: ‘Wanneer denk je hier nu eens een keer vanaf te raken?’ Een dag of twee, drie, ging er door mijn gedachten. Hij vroeg: ‘Hoe denk je hiervan af te komen?’ Ik reageerde: ‘Nou, door het offer te ontvangen dat U voor mij bracht toen U stierf aan het kruis.’ Toen zei Hij: ‘Als dat offer over een dag of twee of drie goed genoeg is, waarom is het dan niet nu meteen goed genoeg?’

Op dat moment realiseerde ik me dat ik het gevoel had dat ik moest betalen voor mijn fouten – mijn zonden – ook al had Jezus alles gedaan om mij de zonden te vergeven.

Het is zo belangrijk te begrijpen dat God wil dat we heel eenvoudig Zijn geschenk van onvoorwaardelijke liefde ontvangen, omdat wij niet kunnen betalen voor onze zonden. Hoe veel godsdienstige regeltjes we ook volgen of hoe veel goede daden we ook verrichten. 

De waarheid is dat we niet ‘heiliger’ zijn als we ons slecht over onszelf voelen wanneer we iets verkeerd hebben gedaan. Niemand is volmaakt, maar als gelovigen in Christus die opnieuw zijn geboren, is onze identiteit in Christus niet ‘schuldige en schaamtevolle zondaar’. In de Bijbel staat dat we de rechtvaardigheid van God zijn geworden in Jezus Christus (2 Korinthe 5:17, 21). Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1 NBG).

Ik weet dat het niet makkelijk is. Het kostte me jaren om op het punt te komen dat ik me niet meer voortdurend schuldig voelde. Maar als je elke dag blijft doorzetten in je relatie met God en weigert nog een moment te leven met schuld en schaamte, dan zul je je doorbraak krijgen!

Ik kan echt zeggen dat ik me vandaag de dag nauwelijks meer schuldig voel. Dat komt niet omdat ik bijna niets meer verkeerd doe, maar omdat mijn hart nu echt open staat voor God door mijn relatie met Christus. Ik weet dat Hij onvoorwaardelijk van me houdt. Ik heb geleerd dat ik Hem onmiddellijk om vergeving kan vragen en Zijn vergeving kan ontvangen.

Ontvang Gods geschenk van onvoorwaardelijke liefde en vergeving. - Nieuwsbrief van Joyce Meyer April 2023

Het was een proces waarin ik stapje voor stapje vooruitging. Tijdens dat proces sprak ik Bijbelse belijdenissen uit, die ik op mijzelf toepaste. Het waren Bijbelverzen over mijn identiteit in Christus. ‘God houdt van mij en al mijn zonden zijn vergeven.’ Of: ‘Ik sta recht voor God door wat Jezus voor mij heeft gedaan’ (zie Johannes 3:16, 17; 2 Korinthe 5:17, 21).

Graag wil ik je aanmoedigen om Gods Woord te bestuderen en de teksten te overdenken die je wijzen op wie je bent in Christus. Vervang de negatieve, schuldige, schaamtevolle leugens door de waarheid en vier je vooruitgang op je reis met Jezus, zodat je je niet focust op de weg die je nog af hebt te leggen. Dank Hem dat Hij in je hart werkt en je stapje voor stapje bevrijdt van de pijn en de onzekerheid. Hij brengt je naar de volkomen vrijheid van schuld en schaamte.

image05

PS: In de Bijbel vind je veel teksten over jouw identiteit als kind van God. Ik heb er een lijst van samengesteld genaamd “Mijn nieuwe leven in Jezus”. Je kunt het hier gratis downloaden.

Kan jij echt zeggen dat je geen last meer hebt van schuldgevoelens? In Gods ogen kunnen we rechtvaardig zijn. Ontdek in deze uitzending meer over Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou.

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

GEEN EXCUSES MEER, RANDY!

Het was 1999 en Randy Johnson was al zo’n zes jaar christen. Zijn leven verliep zeer voorspoedig: hij was gelukkig getrouwd, was lid van een kerkgemeenschap, had zijn eigen bedrijf, deed aan autoracen met zijn beste vrienden en had bevrijding ervaren van verschillende verslavingen. Maar diep in zijn hart wist Randy dat er meer moest zijn in het leven met Jezus.

Randy Johnson, oprichter van God’s Pit Crew - Hand of Hope van Joyce Meyer - nieuwsbrief april 2023

Hij had de passie en het verlangen om anderen te helpen. Maar elke keer als hem een kans werd geboden om te dienen, dacht hij: “Ik wil wel, maar ik kan het niet.” Het was alsof dezelfde spiraal in zijn hoofd bleef draaien: “Ik wil wel, maar ik ben niet getalenteerd genoeg. Ik heb de nodige gaven niet.” Op een avond bad hij wanhopig: “Hier ben ik, God. Als U me kunt gebruiken, gebruik me dan.” Na dat gebed kwam er geen vuurwerk en geen hoorbare stem uit de hemel, maar hij stond op en begon gericht op zoek te gaan naar wat God hem zou opdragen.

Drie weken later hoorde Randy op het nieuws over de enorme schade veroorzaakt door een tornado in Oklahoma, USA. De beelden waren zo verschrikkelijk dat Randy van zender veranderde. Maar op welke zender hij ook terecht kwam, er waren alleen maar meer beelden van hetzelfde nieuws. Toen fluisterde God hem in: “Randy, jij kunt deze mensen helpen.”

Aan het eind van de tweede dag zat Randy achter de verkoopbalie van zijn bedrijf, keek naar zijn verkoophal, waar verschillende gloednieuwe vrachtwagentrailers stonden, en begon opnieuw te bidden: “Oké, Heer, dit is wat we gaan doen …. We nemen die grote vrachtwagentrailer die buiten staat. Op de een of andere manier gaan we hem vullen met hulpgoederen, en dan gaan Terri en de kinderen en ik alles naar Oklahoma brengen.”

Randy noch zijn vrouw Terri wisten hoezeer God hun ja in de volgende uren zou vermenigvuldigen. Uiteindelijk hielpen ze met die eerste rit meer dan 500 gezinnen en het ontketende bij Randy en Terri een levenslange passie voor rampenbestrijding. Hun organisatie heet nu God’s Pit Crew en wij van Hand of Hope hebben het voorrecht gehad om een aantal jaren met Randy en zijn team samen te werken.

Samen hebben we door de gulle steun van onze vrienden en partners al duizenden gezinnen in nood bereikt, noodpakketten uitgedeeld en hulp bij de wederopbouw geboden. Bedankt dat jij samen met ons Gods liefde naar de mensen wilt brengen!

Zoveel geweldige verhalen als dat van Randy kunnen werkelijkheid worden omdat iemand niet stopt bij “maar” maar ja zegt tegen God!

BID MET ONS MEE …

Bedankt voor elk gebed en elke donatie!

#vergeving

Toen Jezus stierf aan het kruis, dacht Hij aan jou. Hij stierf voor jou persoonlijk, zodat je de liefde van je hemelse Vader kunt ontvangen en verlost en bevrijd aan een nieuw leven kunt beginnen. ❤️
Klik op de foto en tag iemand onder dit bericht op sociale media aan wie je vandaag Gods liefde en vergeving wilt doorgeven! 🙌