Bekende gebeden

Psalm 23 "De Goede Herder"

Leer de betekenis van de beroemdste psalm kennen

Psalm 23 “De Heer is mijn herder” vergelijkt de relatie tussen God en de mens. God wordt hier voorgesteld als een Herder en wij mensen als Zijn schapen. De herder houdt erg veel van zijn kudde schapen en bewaakt elk schaap.

God zorgt voor ons zoals een herder voor zijn schapen zorgt (zie Johannes 10:1-30). Hij is er altijd voor ons om ons te helpen op alle gebieden van het leven. Ontdek nu wat voor grote beloftes er in deze Psalm zitten en wat deze tekst voor jouw persoonlijke leven kan betekenen.

De Psalm 23

  • is geschreven in de Bijbel van het Oude Testament in het Boek der Psalmen.
  • staat ook bekend als de “Herderspsalm” of “Psalm van de Goede Herder”.
  • is geschreven door David, de 2e koning van Israël (1000 voor Christus), die in zijn jeugd een herdersjongen was.
  • wordt onderwezen in de protestantse kerk voor het vormsel en in de katholieke kerk voor de communie.
  • wordt vaak ook gesproken als een gebed voor kinderen.

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden;

Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel;

Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;

Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders;

Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens;

en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Psalm 23

Bekijk deze video’s en laat Joyce Meyer de betekenis van Psalm 23 uitleggen

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets

De Heer is “mijn” herder. God wil een heel persoonlijke relatie met ons hebben en geeft om ons. Dat het ons aan niets zal ontbreken, betekent niet dat we altijd meteen alles krijgen wat we willen. Het is goed om zover te komen dat we tegen God kunnen zeggen: “Meer dan mijn eigen wensen, wil ik Uw wensen vervullen, omdat ik weet dat Uw wil het beste voor mij is”. Als we dat punt bereiken, kunnen we ook op een positieve manier een “nee” van God aannemen. Iemand die op God vertrouwt, kan op de dingen wachten en toch tevreden zijn. Een geduldig persoon weet dat God het juiste zal doen op het juiste moment en op de juiste manier. Daarom kan een geduldig persoon vandaag genieten terwijl hij wacht tot morgen.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

Dit gaat over de vrede van God. Niet een rustpauze weg van de activiteit, maar een rustpauze te midden van de activiteit. De rustplaats bij God is een prachtige plek. Als we met Hem tot rust komen, vertrouwen we erop dat Hij voor alles zal zorgen. God heeft de oplossing. Hij heeft een plan. Maar als we gefrustreerd en bezorgd zijn, is het moeilijk om Gods leiding te zien. We hebben de rust nodig die God ons geeft.

Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

Hij herstelt mijn ziel. Dat wil zeggen dat Hij ons van binnenuit vernieuwt, zodat onze gedachten, onze wil en onze gevoelens een nieuwe richting krijgen. Om deze nieuwe richting in te slaan is het belangrijk dat we openstaan voor Zijn correctie. We kunnen bidden dat God ons bewust maakt van dingen die niet goed gaan. En als we dan op de goede weg zijn, ook al is het succes nog niet meteen duidelijk, dan moeten we daar toch blijven.

Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Soms kan het erg verwarrend zijn als je het juiste doet, maar niet de juiste resultaten krijgt. De stok is wat God ons door de Bijbel vertelt, en de staf is de leiding die de Heilige Geest ons naar binnen toe geeft. We kunnen leren om zelfs in de storm van binnen stabiel te blijven. God laat zulke situaties toe. Toch is Hij een Goede Herder. Er komt niets naars van Hem. Zelfs als we geloven dat iets slecht is, draagt het bij aan een goede toekomst.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Soms leidt God ons naar een plaats die niet gemakkelijk is. Maar dat is de beste plek voor ons als we het eenmaal gemaakt hebben. En de Herrder gaat verder en bereidt een tafel voor Zijn schapen. De Herder weet dat er dingen zijn die, hoewel ze mooi zijn aan de buitenkant, vergif in zich hebben en de schapen kunnen doden. Satan probeert een weg te vinden om onze gedachten en elk ander gebied van het leven te beïnvloeden. Maar als we bij God horen, worden we van top tot teen gezalfd met de kracht van de Heilige Geest.

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. Hij wil dat we elk moment van ons leven in Zijn aanwezigheid doorbrengen en uit Zijn voorziening leven.