Voor elke Dag

Pasen – Je mag je levensverhaal herschrijven

Toen Jezus opstond uit de dood, kwam er een einde aan al het verdriet en Zijn pijnlijke lijden behoorde tot het verleden. Vanaf dat moment was zowel de blik van Jezus als de blik van de mensheid op de toekomst gericht. De unieke boodschap van Pasen luidt dat wij door de kruisdood van Jezus een tweede kans krijgen. Wij mogen ons oude leven achter ons laten en opnieuw beginnen.

Ons nieuwe leven lijkt op een gaaf en onbevlekt schildersdoek. Er wacht een onmetelijke vreugde op ons en wij hebben opnieuw de kans om een leven te leiden dat God eert.

Heb jij Jezus al als jouw Heer en Redder aangenomen en kiezen voor een nieuw leven in Christus? Zo niet, dan is Pasen het moment om Hem in jouw hart en leven uit te nodigen. Stop ermee om het verleden steeds weer op te rakelen en jezelf te kwellen vanwege fouten die je hebt gemaakt. Al jouw schuld is vergeeft. Jezus houdt van je! Neem dit geschenk van vergeving aan en herschrijf je levensverhaal!

Video's die je helpen Pasen beter te begrijpen