Bekende gebeden

Onze Vader

Maak kennis met de betekenis van het Onze Vader

Door het Onze Vader leerde Jezus Zijn discipelen bidden. Hij wees hen op de verschillende aspecten van het gebed. Het is dus de moeite waard om de woorden in het Onze Vader nader te bekijken. Het is een gebed voor christenen van alle geloofsgemeenschappen.

In veel kerken over de hele wereld is het ook een onderdeel van de kerkdienst geworden. In dit artikel legt Joyce Meyer de betekenis van het Onze Vader uit. Laat je bemoedigen door de woorden in het gebed en laat je inspireren om op een nieuwe manier voor jezelf en anderen te bidden.

Het Onze Vader

  • wordt in de Bijbel in het Nieuwe Testament gevonden en is in twee verschillende versies overgeleverd: Lucas 11:1-4 en Mattheus 6:9-12.
  • staat ook bekend als “Pater noster” of “Lord’s Prayer”.
  • wordt onderwezen in de protestantse kerk bij de catechesatie.
  • wordt onderwezen voor de communie in de katholieke kerk.

Onze Vader die in de hemel is

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

Geef ons deze dag ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook degenen vergeven die ons onrecht aandoen

En leid ons niet in verleiding, maar verlos ons van het kwaad.

Lukas 11:1-4
Onzevader

“Onze Vader die in de hemel is”

God is onze Vader. Dit is goed nieuws voor elke christen. En dit wordt duidelijk in het Onze Vader, evenals in vele andere passages in de Bijbel. In Psalm 27:10 staat: “Hoewel mijn vader en moeder mij afwijzen, o Heer, ontvang mij”. God neemt je aan als Zijn eigen kind! Je hebt een liefhebbende Vader. Het maakt niet uit uit uit welke familie je komt. Vaders zorgen voor hun kinderen. Ze onderwijzen, troosten, bemoedigen en corrigeren. Alles wat vaders doen is voor hun eigen bestwil. Het is vaak moeilijk voor kinderen om te begrijpen waarom ouders dingen zeggen als: “Ik weet dat je nu niet begrijpt waarom ik nee zeg, maar ik doe het voor je bestwil”. God doet hetzelfde. Soms laat Hij ons niet doen wat we willen doen omdat het niet goed voor ons is. Op dit punt kunnen we gewoon op God vertrouwen. Omdat onze Vader in de hemel precies weet wat we nodig hebben. Zo kun je met al je kinderlijke geloof bidden: “Onze Vader die in de hemel is”.

“Uw naam worde geheiligd”

Omdat God heilig is, moeten wij als gelovigen eerbied voor Hem hebben. Het ontbreekt ons vaak aan eerbied en daarom is er vandaag de dag zoveel zonde in de wereld. Dus als God zegt: “Doe dit en het zal goed met je gaan, en doe dat niet, want het zal slecht met je gaan”, en we houden ons er niet aan, dan zullen we geen goed leven hebben – en zeker niet het leven dat God voor ons heeft gepland als een liefhebbende Vader. De zin “Geheiligd zij uw naam” is een belangrijk onderdeel van het gebed, omdat we God de ereplaats in ons leven geven en Hem laten zien dat Hij het mag bepalen.

“Uw koninkrijk kome”

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al het andere zal aan u worden toegevoegd (vgl. Mattheüs 6:33). Als christenen moet de roep van ons hart dus zijn: “God, wat is mijn taak?”, “Hoe kan ik anderen helpen?”, “Hoe kan ik uw koninkrijk opbouwen?” We moeten ons veeleer zorgen maken over het feit dat verloren mensen de weg naar Jezus vinden. Niet dat we altijd alles krijgen wat we willen. Met de woorden “Uw koninkrijk kome” zeggen we in het Onze Vader dat niets belangrijker is voor ons dan het vervullen van Gods plan voor ons leven. God wil ons als kerk en als christenen gebruiken om ons te laten zien aan andere mensen in deze wereld. Maar daarvoor moeten we ons richten op Zijn Koninkrijk en Zijn plan voor ons leven.

“Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”

Wat hebben we eraan als we als christenen onze wil krijgen, maar het is niet de wil van God? Maakt dat ons echt gelukkig op de lange termijn? Natuurlijk is het ook niet altijd gemakkelijk om de wil van God te doen. Maar als we Zijn heiligheid zien, als we zien hoe geweldig Hij is, als we ons realiseren dat Hij onze Vader is en ons liefheeft, maakt dat het dan niet makkelijker voor ons om te zeggen: “Mijn God, Uw wil geschiede in mijn leven”? Eigenlijk zou het gemakkelijk moeten zijn. En toch vinden velen van ons het moeilijk om deze woorden te zeggen in het gebed van de Heer. We willen onze wensen niet loslaten omdat we nog niet weten wat God voor ons in petto heeft. Op God vertrouwen en zich volledig inzetten voor Zijn wil is een grote stap in het geloof, maar het is noodzakelijk als we echt willen bouwen aan Gods koninkrijk en de mensen naar Jezus willen leiden.

“Geef ons deze dag ons dagelijks brood”

God is onze verzorger. Dit is wat Hij ons in de Bijbel belooft en dit is ook een van Zijn namen: Jahweh-Jireh (“De Heer mijn voorziener”, vgl. Gen. 22:14). Toen het manna uit de hemel regende voor de Israëlieten, gebeurde dat precies een keer per dag. Het was net zoveel als ze nodig hadden voor de dag. Deze Bijbelpassage leert ons een ding: God wil dat wij als gelovigen elke dag opnieuw op Hem leren vertrouwen. Door Jezus Christus zijn we erfgenamen. En de rijkdom van de hemel is dus ook van ons. Als christenen zijn we Gods kinderen en kunnen we erop vertrouwen dat onze hemelse Vader voor ons zorgt. Daarom kunnen we moedig voor God staan en zeggen: “Geef ons heden ons dagelijks brood”.

“En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook degenen vergeven die ons onrecht aandoen”

In Matteüs 6:14-15 staat: “Als u hen vergeeft die u kwaad hebben gedaan, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als je weigert anderen te vergeven, zal je Vader jou ook niet vergeven”. Wanneer we Gods genade en goedheid accepteren, hebben we eigenlijk de beste voorwaarde om niet met een haatdragend hart te leven en wrok te koesteren tegen andere mensen, maar om ze lief te hebben en te vergeven. In het Onzevader is dit deel van het gebed essentieel: als we anderen hun fouten en schuld niet vergeven, zal God ons ook niet vergeven. Deze woorden klinken misschien heel hard als je ze leest, maar vergeving is heel belangrijk. Vooral als christenen is vergeving fundamenteel en iets waar we ons dagelijks aan moeten committeren in ons leven. Het mooie van vergeving is dat het ons in de eerste plaats vrij maakt.

“En leid ons niet in verleiding, maar verlos ons van het kwaad”

In het dagelijks leven worden we voortdurend geconfronteerd met verleidingen die ons willen weerhouden om de wil van God te doen. Daarom is het belangrijk om elke dag opnieuw in gebed te vragen om een gezond oordeel. God zal je helpen om verleidingen in je leven bloot te leggen en beslissingen te nemen die in overeenstemming zijn met Zijn wil. Jezus zelf spoorde ons aan om te bidden, zodat we niet in de verleiding zouden komen (Matteüs 26:41). Het is daarom belangrijk om in het gebed openlijk met God te spreken over onze zwakheden. Hij kent ze al en hij wijst ons daarom niet af (Romeinen 8:1). Integendeel: Hij kijkt ons met liefdevolle ogen aan. Voor Hem zijn we rechtvaardig, heilig en brandschoon, want Jezus heeft al onze fouten al betaald. Daarom is het gebed geen plicht, maar een voorrecht. En een prachtige manier om Gods werk in onze wereld en in ons leven te zien.

Voor je dagelijkse gebedstijd

We moedigen je elke ochtend aan om het Onzevader te zeggen als begin van de dag. Laat het een nieuwe gewoonte voor je worden, die je ’s morgens vroeg in gesprek brengt met God. We verheugen ons met je wanneer het gebed belangrijker wordt in jouw leven en je nog meer zegeningen ervaart. We nodigen je ook uit om je te abonneren op de dagelijkse overdenking van Joyce. Op deze manier kun je, na je tijd in het gebed, je dag gesterkt beginnen met een bemoediging.

Want God is met je, altijd en overal!