Nieuwsbrief van Joyce Meyer in september 2021

Beste vrienden! Een van de grootste gaven die God ons heeft gegeven, is de macht om te kiezen. We worden elke dag geconfronteerd met letterlijk honderden keuzes. De vraag is: maken we de juiste keuzes?

Ik ben gek op Spreuken 3:5-6 waar staat: Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Als je ook maar een beetje op mij lijkt, dan weet je hoe makkelijk het is om op je ‘eigen inzicht’ te steunen. Maar als iets misschien goed klinkt, goed voelt en er goed uitziet, dan betekent dat nog niet dat het daarom ook een goed besluit is om er iets mee te doen of dat het Gods idee is voor jou.

Het goede nieuws is dat het nooit de bedoeling is geweest dat we beslissingen in ons eentje nemen. God wil je op elk moment helpen om de juiste keuzes te maken.

Ik wil 4 stappen met je delen die je kunt gebruiken om een juiste beslissing te nemen.

1. Haal wijsheid uit Gods Woord

De eerste en belangrijkste stap in het nemen van juiste beslissingen is dat je weet dat God ons Zijn Woord heeft gegeven. Dat Woord is levend, actief en krachtig (zie Hebreeën 4:12). Jezus wordt ‘het vleesgeworden Woord’ genoemd (Johannes 1:14). 

Wanneer we de Bijbel lezen en bestuderen, hebben we niet zomaar te maken met een goed boek, maar brengen we daadwerkelijk tijd door met God Zelf!

De Bijbel is een gebruiksaanwijzing en handleiding voor ons dagelijks leven. Het staat vol met Zijn wijsheid, waarheden, verhalen en gelijkenissen om ons op elk gebied toe te rusten. Dat Woord helpt ons bij de ontwikkeling van ons gedrag en onze relatie met God en met anderen. We kunnen eruit leren hoe we ons geestelijk kunnen ontwikkelen, om onderscheid te maken tussen goed en fout en het biedt ons informatie over Zijn plan voor ons leven, en nog veel meer.

Hoe meer we Gods Woord lezen en bestuderen en ons denken ermee vullen, hoe intiemer we Hem leren kennen en hoe makkelijker het wordt om Zijn stem te verstaan als we ergens een beslissing over moeten nemen.

2. Laat je leiden door de Heilige Geest

Een tweede manier waarop God ons helpt om de juiste keuzes te maken, is door de leiding van Zijn Heilige Geest. Kijk maar eens naar wat Jezus tegen Zijn discipelen zei: Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

De Heilige Geest wil jou ‘de weg wijzen in heel de waarheid’. Dit gaat niet alleen over de belangrijke beslissingen. Hij wil je leiden in elk klein detail van je leven. Wanneer we in ons leven met verschillende situaties te maken krijgen waar we Zijn wijsheid en leiding bij nodig hebben, dan zal de Heilige Geest ons in herinnering brengen wat Gods Woord zegt dat we zouden moeten doen. Je kunt Hem vertrouwen; Hij zal je leiden en je helpen om de beste keuze te maken.

3. Volg de vrede

Een manier om er zeker van te zijn dat we van God horen over de beslissingen die we nemen, is om de vrede te volgen. In Kolossenzen 3:15 deelt Paulus een van de belangrijkste principes over het nemen van de juiste beslissingen: En laat de vrede (gegeven harmonie in de ziel) van Christus heersen (als een voortdurende scheidsrechter) in je hart (laat die vrede besluiten nemen en definitief alle vragen beantwoorden die in je denken opkomen). (Amplified Bible)

Deze tekst zegt ons om de vrede van God te gebruiken als een scheidsrechter, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen. Ik ben niet echt een sportfanaat, maar het lijkt me wel goed om als voorbeeld te kijken naar de rol van de scheidsrechter bij honkbal. 

Een belangrijk deel van diens taak is om te besluiten wat ‘veilig’ (safe) is en wat ‘uit’ is. Gods vrede helpt ons om te besluiten welke keuzes veilig zijn en welke keuzes we beter niet kunnen maken. Maak het tot je doel om op elk gebied van je leven de vrede van God te volgen.

4. Stap uit en ontdek het zelf!

Joodle_NL_September_Zitatkachel

Wees niet bang om uit te stappen en te doen wat je in je hart hebt. Ik herinner me een moment dat ik een besluit probeerde te nemen of ik me op een gebied door zou gaan ontwikkelen, of niet. Ik geloofde dat de Heer me leidde om uit te stappen, maar ik bleef twijfelen. Ik wilde die stap niet nemen zonder helemaal zeker te weten dat God dit van me vroeg. Toen ik bad voor deze beslissing, zei ik: ‘Maar Heer, wat als ik hierin uitstap en het blijkt niet de juiste beslissing te zijn? Wat als ik buiten Uw wil om ga?’

Ik zal nooit vergeten wat Hij vervolgens in mijn hart sprak: ‘Joyce, als je mij mist, dan kan ik je altijd vinden.’ God is groter dan jouw vergissingen. Als je Hem zoekt en het beste geeft wat je hebt – als je uitstapt in geloof en er met je hele hart van overtuigd bent dat God wil dat je iets doet, dan zal Hij altijd trouw zijn om eventuele foute keuzes te nemen en ze ten goede te keren (zie Romeinen 8:28).

Wanneer we geconfronteerd worden met een moeilijke situatie of een zware beslissing moeten nemen, dan biedt het zoveel troost te weten dat we het niet allemaal zelf hoeven uit te knobbelen. We kunnen ermee naar God gaan en Hem om wijsheid en leiding vragen. Hij zal ons helpen en laten weten wat we moeten doen.

image05

Hoe snel kunnen we verzanden in het leven of verkeerde paden inslaan. Maar het hoeft niet zo te zijn. Het is belangrijk dat we geestelijk oordeel ontwikkelen en leren ons te laten leiden door de Heilige Geest. Hij wil ons op elk moment helpen om de juiste keuzes te maken. Ontdek meer hierover in deze uitzending.

Heb je iets met God meegemaakt?

Bemoedig anderen met je getuigenis!

Wat vind je van Joyce’s preken, artikelen of overdenkingen? Helpen ze je in het dagelijks leven? Heb je iets met God meegemaakt, is je gebed verhoord? Voel je vrij om ons te schrijven, we zien ernaar uit van je te horen!

Bemoedigende quotes om te downloaden

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

ONVERKOOPBAAR! Bestrijding van mensenhandel

BENNU* heeft een verschrikkelijke jeugd gehad. Haar drugsverslaafde ouders lieten haar in totale ellende bijna verhongeren. Toen ze 13 was, kende ze de pijn van herhaalde verkrachting. Zij vluchtte naar Phuket, Thailand – meer dan 1500 kilometer van haar woonplaats – en nam een baan aan in een bar waar zij als prostituee werd uitgebuit.

*Naam veranderd om haar identiteit te beschermen

Toen Covid-19 uitbrak, keerde Bennu naar huis terug, waar een vriendin haar vertelde over een tehuis van Hand of Hope, Gabrielle House, waar ze in veiligheid voor haar uitbuiters kon leven. Bennu is blij en opgelucht om zo’n liefdevol thuis te hebben. “Ik kan eindelijk een nieuw leven beginnen en mijn slechte ervaringen achter me laten,” zegt Bennu.

Vandaag heeft ze een opleiding als naaister afgerond en houdt ze van lofprijs en de gezamenlijke tijd met God. “Ik heb een beetje gitaar leren spelen en ik zing graag lofprijsliederen,” zegt ze.

Door Jezus en de steun in het Gabrielle House vindt ze elke dag meer en meer haar weg terug naar een gezond en toekomstgericht leven.

God is altijd bereid en in staat om ons uit de diepten van pijn en verdriet te halen en tranen te drogen. Je lot kan je verhaal worden. Dat is de kracht achter Project GRL!

Wij zijn vastbesloten om vrouwen en meisjes te bevrijden van mensenhandel, om hun Gods liefde op een praktische manier te tonen en hen in staat te stellen een waardig leven te leiden. Mishandelde vrouwen en meisjes komen sterk en genezen uit hun vastgelopen situaties nadat ze zich door Jezus bewust zijn geworden van hun werkelijke waarde. Niemand kan deze diepgaande ervaring van hen afpakken. En zo worden ze tot levende hoop voor vele andere vrouwen en meisjes. Doe je mee? Je donatie redt levens!

Wat kun je in je dagelijks leven doen voor deze mensen in nood?

Wil je meebidden?

De Bijbel roept ons meermaals op om voor elkaar te bidden en belooft Gods tussenkomst in het bijzonder als we samen voorbede doen. 🙌 Als je wilt bidden voor de gebedspunten van onze kijkers, meld je dan nu aan als gebedspartner. Je ontvangt dan regelmatig een gebedsmail met anonieme gebedspunten en -verhoringen.