Nieuwsbrief van Joyce Meyer in oktober - gebed

Beste vrienden! Vandaag heb ik een vraag aan je: wat betekent gebed voor jou? Is het een bron van vrede of juist stress? Als jouw antwoord ‘stress’ is dan heb ik goed nieuws voor je, want vanaf het eerste begin heeft God gebed bedoeld als een makkelijke, natuurlijke manier om de hele dag – elke dag – met Hem verbonden te zijn.

Hoewel God wil dat gebed eenvoudig is, probeert de duivel dat om te draaien en ons denken in de war te brengen. Hij probeert ons af te leiden met allerlei ‘regeltjes’ over hoe we zouden moeten bidden, of hij wil ons wijsmaken dat God geen interesse heeft in korte, eenvoudige gebeden. De vijand is een vervelende misleider en hij doet dit omdat hij niet alleen weet hoe krachtig gebed kan zijn, maar ook omdat hij weet hoe eenvoudig het eigenlijk is.

Er zijn zoveel verkeerde ideeën over gebed, toch hoop ik dat je zult ontdekken dat bidden niets is om gestrest over te zijn. Integendeel, gebed is een van de beste manieren om vrede en vervulling te vinden in je dagelijks leven.

 

1. Gebeden hoeven niet lang te zijn

De grootse leugen van satan is misschien wel dat gebed iets is waar je lang de tijd voor moet nemen. Hij probeert je te laten denken dat je uren moet bidden om het gevoel te krijgen dat je echt hebt gebeden. Maar dat is niet waar: je gebeden hoeven helemaal niet lang te zijn om krachtig te zijn.

Als God had gewild dat we lange, eindeloze gebeden zouden bidden, dan had Hij er wel voor gezorgd dat er alleen maar lange, eindeloze gebeden in de Bijbel zouden staan.

Het is heel logisch: God geeft ons altijd voorbeelden hoe iets werkt en de meeste gebeden in de Bijbel zijn kort en bondig. Weet je nog wat Jezus zei: Als u bidt, gebruik dan geen omhaal (nodeloze herhalingen van zinnen en er oeverloos woorden aan toevoegen) van woorden (Mattheüs 6:7).

Ik herinner me dat ik een gebedsseminar bijwoonde en luisterde naar een vrouw die vertelde dat ze elke morgen van 5 tot 9 in gebed was. Dat deed ze al jaren en ze kreeg van God de genade om op die manier te bidden. Ik ging naar huis en was vastbesloten om dat ook te gaan doen, maar binnen de kortste keren verveelde ik me te pletter en viel ik na een kwartier weer bijna in slaap.

In de loop der jaren leerde ik dat we ons gebedsleven niet met dat van andere mensen hoeven te vergelijken. Het is de vijand die ons wijsmaakt dat we urenlang moeten bidden en ons vervolgens er schuldig over laat voelen wanneer we dat niet doen. God vindt het prima als we maar een paar woorden bidden, precies zoveel en zolang als nodig is.

 

2. Gebed hoeft niet perfect te zijn

Een andere leugen van de vijand is dat we in gebed precies de ‘juiste woorden’ of ‘welsprekende, mooie woorden’ moeten gebruiken.

Ik hoor mensen soms een totaal andere manier van praten aannemen zodra ze beginnen te bidden. Ik heb geen idee waarom ze dat doen, maar sommige mensen krijgen ineens een ‘Statenvertaling-vocabulaire’ als ze gaan bidden. Ze zeggen dingen die ze anders nooit zouden zeggen, zoals: ‘O, almachtige, doorluchtige, hemelse Vader, Gij hoogverheven meest heilige God. Wij zeggen U dank omdat Gij zo zorgzaam zijt en wij komen in vrees en beven voor Uw troon omdat Gij Uw zegeningen zo rijkelijk over ons uitstort…’ enzovoort. Tenzij je uit de 17e eeuw stamt, passen dat soort teksten niet bij je – ze zijn onnatuurlijk en ongemakkelijk. De waarheid is dat gebed een natuurlijk verlengstuk hoort te zijn van je unieke, natuurlijke manier van communiceren.

God wil dat je je gemakkelijk bij Hem voelt en dat je oprecht en echt met Hem bent, zoals je met je beste vrienden bent.

Als je zulke taal ook gebruikt als je met je vrienden belt, doe dat dan vooral ook in je tijd met de Heer. Maar als je tot God nadert omdat je de perfecte woorden of uitdrukkingen wilt gebruiken, hou daar dan alsjeblieft mee op en wees gewoon jezelf.

 

3. We kunnen altijd en overal bidden

De vijand probeert ons het bidden ook moeilijk te maken door ons te laten denken dat we een bepaalde houding moeten aannemen bij het bidden of dat we op een bepaalde plaats moeten zijn om te kunnen bidden.

Vaak denken we aan iets en zeggen we tegen onszelf: ‘Als ik later vandaag in gebed ben, moet ik niet vergeten hiervoor te bidden.’ Zo’n gedachte is vaak een vervelende tactiek van de duivel. Hij wil dat we het uitstellen in de hoop dat we vergeten om deze dingen bij God te brengen.

De Bijbel spoort ons aan om ‘bij elke gelegenheid’ en ‘zonder ophouden’ te bidden (Efeziërs 6:18, 1 Thessalonicenzen 5:17). Bidden als we daar een verlangen of behoefte naar voelen is gemakkelijk en dat is de manier om in elke situatie op de dag met God verbonden blijven.

We kunnen altijd en overal bidden; hardop of in stilte. We kunnen bidden terwijl we zitten, staan of liggen. We kunnen bidden terwijl we in beweging zijn of als we niks doen. We kunnen bidden tijdens het boodschappen doen, op een afspraak wachten of in een vergadering zitten, het huishouden doen, autorijden of terwijl we onder de douche staan.

We kunnen bidden: ‘Dank U, Heer, voor alles wat U doet.’ Of: ‘God, Ik heb Uw hulp nodig.’ Of: ‘Jezus, zorg voor die vrouw daar die zo verdrietig kijkt.’

Ik ben ervan overtuigd dat God wil dat we op die manier bidden – een klein stukje erkenning dat Hij er is, korte schietgebedjes en dankzeggingen.

 

4. Bid zonder ophouden

Vaak is het missende ingrediënt in onze dagelijkse gebeden de eenvoud ervan. De vijand zal gebed altijd proberen om te vormen tot iets wettisch, of ons wijsmaken dat we niet genoeg bidden of dat we niet effectief bidden. Luister niet naar die leugens! Ik moedig je juist aan om gebed tot je eerste reactie te maken in elke situatie. Wanneer je dat doet, zul je de kracht en vrede van God in je leven zien komen op manieren die je versteld zullen doen staan.

 

image05

PS: Waarom probeer je het nu niet? Praat met God zoals je bent, zoals het bij jouw karakter past. Praat met Hem zoals je met een vriend(in) zou doen.

 

Wie kent dat? Dat je bidt en dat je dan vaak het vage gevoel hebt dat je niet alles hebt gezegd? De kracht van bidden schuilt niet in mooie woorden of in de lengte van het gebed. In deze uitzending ontdek je wat Joyce te zeggen heeft over de ‘gouden regel’ van het gebed.

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

Elke bronnen is een wonder

Niemand van ons kan overleven zonder schoon drinkwater. Maar op alle continenten is het steeds moeilijker te vinden, vooral in India. Door drinkwaterputten, watertanks en andere projecten kunnen we levens redden en de genezende liefde van Jezus op een heel praktische manier doorgeven.

Dankzij donaties van onze partners kregen de kinderen van Tholkatta hun eerste school – de Hope Academy. De school en de waterput op het terrein voorzien zes omliggende dorpen waar schoon water en onderwijsvoorzieningen schaars zijn.

Ons partnerschap met Tholkatta begon met de oprichting van een kerkelijke gemeente. Nu, twaalf jaar later, is deze kerk uitgegroeid tot een grote familie van 140 christenen die actief betrokken zijn bij hun gemeenschap.

Een nieuwe waterput en een nieuwe school stonden bovenaan hun “verlanglijstje” en het was bemoedigend om te zien hoe deze projecten tot stand kwamen!

Het schoolcomplex omvat een crèche, kleuterklassen en een put met schoon drinkwater. Op de dag van de inwijding kwamen de dorpshoofden van de zes omliggende dorpen naar Hope Academy om uit te drukken hoe dankbaar ze waren voor de school en de put. Zij zegden hun steun toe voor de verdere uitbreiding van de school.

Tot nu toe heeft Hand of Hope, de christelijke hulporganisatie van Joyce Meyer Ministries, meer dan 1.800 van dergelijke waterputten kunnen slaan, waarmee wordt voorzien in een basisbehoefte van de mensheid. Bij ongeveer 800 gebouwde putten konden we er een gebedskapel naast bouwen (“Well of life”) om de mensen niet alleen drinkwater te bieden, maar ook het levende water van Jezus.

Elke bronnen maakt het mogelijk dat kinderen niet elke dag urenlang water hoeven te halen, maar naar school kunnen. Elke bronnen geeft schoon water en vermindert het uitbreken van ziekten. Elke bronnen verandert de toekomst van een heel dorp. Elke bronnen is een wonder dat je kunt helpen realiseren.

NU DONEREN

#prayerpower

Elk gebed heeft kracht! Maar soms hebben we de geestelijke steun van andere mensen nodig om verder te komen met een probleem en het echt aan God te geven.

Wil je graag gebed of gewoon even praten, dat kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op 026 20 22 100. Je mag ons ook emailen: contact@joyce-meyer.nl