Nieuwsbrief van Joyce Meyer in november - slechte gewoontes

Beste vrienden! Een van mijn favoriete bijbelteksten is Johannes 10:10. Keer op keer word ik door deze tekst bemoedigd. Het heeft mijn complete perspectief op alles veranderd en heeft me geholpen om vreugde te vinden in het leven van alledag.

Het zijn krachtige woorden van Jezus: De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben [tot het overstroomt].

Deze tekst is zo bemoedigend omdat het ons herinnert aan Jezus’ verlangen voor ons om een prachtig, vreugdevol leven in Hem te leiden. Maar om die vorm van leven te ervaren, wil Hij dat we afstand nemen van giftige gevoelens, gedachtenpatronen en gewoonten die ons denken hebben verwoest.

Het goede nieuws is, dat als wij die verwoestende dingen denkbeeldig met Jezus aan het kruis spijkeren, we waarlijk vrij kunnen zijn en heelheid op elke gebied van ons leven gaan ervaren. Graag deel ik een paar van zulke giftige gewoonten die ik aan het kruis heb leren spijkeren:

Anderen de schuld geven en smoesjes ophangen

Iets wat ik als een van de eerste dingen aan het kruis moest spijkeren, was mijn neiging om anderen de schuld te geven en mijn verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen daden.

Wanneer ik werd geconfronteerd met de realiteit van mijn slechte gedrag, kwam ik altijd met smoesjes opzetten, zoals: ‘Tja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben nu eenmaal zo. Als jij niet … had gedaan, dan zou ik niet zo hebben gereageerd.’

Ik was ervan overtuigd dat wat ik ook verkeerd deed, uiteindelijk de fout van iemand anders was. Dat gedachtenpatroon weerhield me van het leven dat God voor me in petto had.

Zo zijn er talloze mensen die dingen rechtvaardigen waarvan ze weten dat het verkeerd is, of smoesjes ophangen om niet het juiste te doen wat ze zouden moeten doen. Klinken deze smoesjes je bekend in de oren?

Een van de dingen die ik je duidelijk wil maken is, dat er enorm veel vrijheid ligt in verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groei. In mijn eigen wandel met God leerde ik dat de pijn van vooruitgang en ontwikkeling veel beter is dan de pijn van blijven hangen in de gewoonte van de schuld aan een ander geven en smoesjes ophangen.

Wanneer je ermee ophoudt om smoesjes op te hangen die jou weerhouden van het overvloedige leven dat Jezus je wil geven, zul je werkelijk eerlijk zijn naar jezelf en naar God. Die eerlijkheid opent de deur om Zijn hulp te ontvangen en Zijn vreugde te ervaren die jouw kracht is (Nehemia 8:11) en om echt te groeien en ontwikkelen in je wandel met Hem. Hij heeft de prijs voor jouw zonden en fouten al betaald. Hij kan niet wachten om je te helpen (Jesaja 30:8).

Vasthouden aan schuld

Hoewel het heel makkelijk is om voortdurend anderen de schuld te geven voor je slechte gedrag, kunnen we ook worstelen met het tegenovergestelde en leven we uit balans. Zodra we ons realiseren dat we onze oude smoesjes niet meer kunnen accepteren, voelen we ons soms overweldigd door schuld en raken we geobsedeerd door het willen verbeteren van ons gedrag. Dat is extreem uitputtend en lijkt op geen enkele manier op het leven dat Jezus wil dat we leiden.

Ik weet nog goed hoe het was om verslaafd te zijn aan schuld. In mijn eerste jaren met God voelde ik me niet goed als ik niet het gevoel had dat ik iets verkeerd deed. Als er momenten waren dat ik vrede ervaarde, dacht ik dat dat kwam omdat er iets niet goed was of ik zondigde.

Daardoor kreeg ik alleen maar meer het gevoel dat God kwaad op me was. Toen de Heilige Geest me liet zien dat vasthouden aan schuld mijn manier was om te betalen wat Jezus al voor mij had betaald aan het kruis (1 Petrus 2:24), werd het me duidelijk dat ik die schuld niet meer met me mee hoefde te dragen. Dat geldt ook voor jou.

Ik wil je vandaag bemoedigen om jouw schuld aan het kruis te nagelen. De volgende keer dat je zondigt en God om vergeving vraagt, neem dan een moment om die vergeving te ontvangen en weet dan dat God het al vergeten is (Hebreeën 8:12). Als de vijand probeert je te laten focussen op die zonde en ervoor zorgt dat je je schaamt voor jezelf, neem dan een moment om je te herinneren aan die waarheid: dat je vergeven bent en een nieuwe schepping in Christus bent geworden (2 Korinthe 5:17).

Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1).

Paulus begreep de kracht van het omruilen van onze oude gedachtenpatronen en gewoonten. Hij schreef in Galaten 2:20: Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Word vrij van ongezonde gewoonten en nagel ze aan het kruis! - la newsletter de Joyce Meyer November 2022

Wanneer wij samenwerken met het werk van de Heilige Geest in onze harten en de ongezonde gewoonten in ons leven aan het kruis nagelen, zullen wij ook een volkomen nieuw, fris en door God geleid niveau van leven ervaren. 

image05

PS: Welke ongezonde gewoonte wil jij vandaag aan Jezus geven en achter je laten? Stel het niet langer uit, maar maak de eerste stap. Misschien herinnert een symbolische handeling je eraan dat je vergeven bent.

Onze gewoonten worden gevormd door discipline of door de afwezigheid hiervan. Wanneer we handelingen lang genoeg herhalen worden het vanzelf gewoonten en na verloop van tijd vormt het je karakter. Leer in deze uitzending dat je je slechte gewoonten kunt afleren en ontdek hoe je goede gewoonten aanleert.

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

ONTSNAPPING AAN DE HONGERDOOD

– HET VERHAAL VAN TARIKAYEW

Ongekende droogte, gecombineerd met wereldwijde graantekorten. In Oost-Afrika vechten niet alleen boeren dagelijks voor hun bestaan, maar ook veel mensen voor hun leven. Zo ging het ook met de ouders van de kleine Tarikayew.

Tarikayew kwijnde weg door ondervoeding, haar lichaam was al zo zwak. Het was hartverscheurend want het diepste hartsverlangen van ouders is om hun kinderen te voeden. Ook Tarikayews ouders probeerden alles te doen wat ze konden, maar uiteindelijk waren ze radeloos.

Nadat Tarikayew al een maand last had van diarree en braken en sinds twee weken koorts had, brachten haar ouders haar naar een kinderarts in een speciale kliniek die was opgezet door Crisis Aid International, een van onze Hand of Hope partners. Haar vitale functies begonnen uit te vallen. Haar gezondheid verslechterde zienderogen. De doktoren wisten niet of het voor Tarikayew niet al te laat was.

Maar God had andere plannen. Toen Tarikayew voeding kreeg toegediend en in de kliniek werd verzorgd, begon ze aan te komen

Dankzij jouw ondersteuning is Tarikayew nu een vrolijk meisje dat met de dag gezonder wordt. De wanhoop en hongerdood zijn overwonnen.

Tarikayews verhaal is maar een van de vele verhalen die we horen van onze zendingspartners in Oost-Afrika. Het ernstige voedseltekort in dit deel van de wereld is een steeds groter wordend probleem en er zijn veel gezinnen die onze hulp nodig hebben. Kinderen zijn altijd de eersten die onder zulke omstandigheden te lijden hebben – niet omdat ze als laatste te eten krijgen, maar omdat hun kleine lijfjes niet de reserves hebben die volwassenen wel hebben.

Jouw financiële steun voorziet in het structureel kunnen uitdelen van voedzame maaltijden voor kinderen en gezinnen over de hele wereld. En wat nog belangrijker is: de mensen leren over de liefde van Jezus en krijgen hoop op een betere toekomst. De nood is groot, maar onze God is groter! Als wij onze bijdrage leveren, is het verbazingwekkend om te zien hoe God op het toneel verschijnt en Zijn bijdrage levert.

Bekijk deze video om te zien hoe we elk jaar 20.000 kinderen van de hongerdood redden in de kliniek en nog veel meer kinderen een nieuw leven geven. Bedankt voor alle steun!

#bemoediging

Ken je onze social media kanalen al? Op Instagram, Facebook en Pinterest moedigen we je aan met Bijbelverzen, citaten van Joyce, videoclips en nog veel meer om in je dagelijks leven op God te vertrouwen en Hem erbij te betrekken.

Neem eens een kijkje en verheug je op een leuke community! 🙌