Nieuwsbrief van Joyce Meyer in juni

Beste vrienden! In Johannes 14:27 zegt Jezus: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’

Ik geloof dat vrede het meest waardevolle is wat we kunnen hebben, omdat het de sleutel is tot een leven waar je echt van kunt genieten.

Jarenlang kende ik geen vrede. Ik voelde me ellendig. Maar toen ik besefte dat Jezus is gekomen om mij een leven vol vrede te geven – en niet een leven dat beheerst wordt door zorgen, angst en frustratie – werd ik daar zo hongerig naar, dat ik bereid was alles te doen om die vrede te ontvangen.

Tijdens mijn ontdekkingstocht kwam ik erachter dat er, als we tevreden en gelukkig willen zijn, 3 fundamentele gebieden in het leven zijn waarin we vrede zouden moeten hebben: vrede met God, vrede met onszelf en vrede met anderen.

1. Vrede met God

‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’ – Romeinen 5:1

De eerste stap richting het vinden van vrede is leren vertrouwen op God, door het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Jezus is de Vredevorst (zie Jesaja 9:5). Als wij Hem kennen als Heer en Redder, hebben we toegang tot alles wat we nodig hebben voor een leven vol blijdschap en vrede. We kunnen een hechte, persoonlijke, intieme relatie met Hem ontwikkelen en we kunnen worden geleid door de Heilige Geest bij alles wat we doen.

In Spreuken 3:5-6 staat: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.’

Niemand is slim genoeg om zelf te weten hoe hij zijn leven het beste kan leven. Alles beredeneren en overal een antwoord op willen hebben, berooft ons van onze vrede. We hebben Gods wijsheid nodig om ons te leiden op de juiste wegen in het leven. Als we tijd met God doorbrengen in gebed en als we de Bijbel bestuderen, leren we hoe we Zijn stem kunnen verstaan en hoe we Zijn wegen kunnen volgen.

2. Vrede met jezelf

‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ – 2 Korintiërs 5:17

Zie jezelf zoals God jou ziet. In deze wereld kun je makkelijk worstelen met gevoelens van onzekerheid, angst voor afwijzing en andere negatieve gevoelens. Maar als je jouw identiteit als kind van God ontdekt, kun je vrede met jezelf hebben en van jezelf houden zoals God je gemaakt heeft. 

Als je een persoonlijke relatie met Jezus krijgt, word je een nieuwe schepping. Je kunt jezelf accepteren in de wetenschap, dat terwijl je groeit in je geloof in Christus, je steeds meer op Hem gaat lijken. 

Je mag weten dat, ook al zijn er nog verbeterpuntjes (zoals we die allemaal hebben), je goed bent zoals je bent en dat je groeit!

3. Vrede met anderen

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ – Johannes 13:34

Jezus is onze Bron van vrede. De enige manier waarop we vrede kunnen hebben in onze relaties, is als we bereid zijn onszelf nederig op te stellen en met anderen om te gaan zoals Jezus dat zou doen (zie Filippenzen 2:5-8).

Als we ons hart aan Jezus geven en Hij onze Heer en Redder wordt, kunnen wij Gods liefde ontvangen en Zijn liefde door ons heen laten stromen naar anderen toe. Hoe dichter we bij Hem komen door ons vertrouwen en onze hoop op Hem te vestigen en het van Hem te verwachten, hoe meer we Gods onvoorwaardelijke liefde zullen laten zien, zonder egoïstische motieven of verwachtingen.

Joodle_Juni-Zitatkachel-NL

Dit is zo belangrijk, omdat we meestal teleurgesteld raken als mensen niet met ons omgaan zoals wij dat van hen verwachten. Als we echt vredevolle relaties willen, moeten we God vragen ons te laten zien of we verwachtingen van anderen hebben die we niet zouden moeten hebben.

Zo lang we ons richten op Jezus, op Hem vertrouwen en Zijn plannen voor ons leven volgen, zullen we ons niet aangevallen voelen door anderen en kunnen we in iedere situatie van hen blijven houden.

In Christus kun je handelen in de vrede die Hij je elke dag geeft, in elk gebied van je leven. Dit is Gods plan voor jou … Het is de sleutel tot een waardevol leven!

image05

PS: Heb je al een persoonlijke relatie met Jezus en heb je Hem heel bewust je leven aan Hem overgegeven? Dit is de eerste en belangrijkste stap voor een leven vol vrede. Kijk op mijn website, daar leggen we alles goed uit of bel het team via telefoonnummer 026 – 20 22 100.

In deze video vertelt Joyce meer over het zoeken en vinden van de onverklaarbare vrede waardoor je rustig kunt blijven in zware omstandigheden.

Bemoedigende quotes om te downloaden

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

HET HART VAN DE ZENDING

van David L. Meyer

Het hart voor mensen – de passie om de liefde en de boodschap van Jezus met zo veel mogelijk mensen te delen, dat is de basis voor alles wat we doen via Hand of Hope, de christelijke zendingswerk van Joyce Meyer Ministries.

David Meyer, directeur van Hand of Hope

God gaf mijn moeder een bijzondere gave om te onderrichten, en mensen van verschillende achtergronden en culturen kunnen zich met haar transparantie, levenservaringen en praktische aard identificeren.

Maar vaak moet je mensen eerst laten zien dat je om ze geeft, voordat je ze over Jezus kunt vertellen. Daarom investeren wij zoveel van onze tijd en middelen in schoon drinkwater, onderwijs, voedzame maaltijden, medische zorg, rampenbestrijding en redding van mensen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

Als ik deze gruweldaden zie, denk ik vaak aan mijn eigen gezin en hoe ik me zou voelen als dit mijn kinderen waren.

Vanaf het begin heeft God getrouw voorzien dat ons werk een steeds grotere impact zou hebben. Met de gebeden en financiële steun van onze partners gebruikt God ons vandaag de dag om het leven van mensen op opmerkelijke wijze te veranderen. Wij zoeken ook voortdurend naar partnerschappen met organisaties en andere mensen die hun leven hebben gewijd aan het bereiken van een specifieke regio. Zo kunnen wij mensen op een gerichte en efficiënte manier nieuwe hoop geven.

Iedereen die voor ons bidt en ons financieel steunt vormt de levensadem van alles wat wij over de hele wereld doen. Denk alstublieft nooit, zelfs niet voor een minuut, dat je giften onbelangrijk zijn. Je maakt een enorm verschil in het leven van mensen in nood!

Wij geloven dat God nog veel meer voor ons gereedhoudt om in Zijn naam te doen. En dus is het onze eer en ons voorrecht om met jullie hierin samen te werken.

Als je nog geen partner bent maar je graag ons streven wilt steunen, start dan vandaag nog je partnerschap met ons door een regelmatige donatie!

Word nu partner

 

Tip: Twee boekjes van Joyce zijn nu ook in het Farsi verkrijgbaar. Ideaal om door te geven! Naar webshop

#leeflichter

Er valt altijd veel te ontdekken op social media. Op dit moment zijn we daar aan het “opruimen” en laten we ons door Joyce inspireren om van binnen op te ruimen, gewoontes te herzien en ons leven te vereenvoudigen.

Neem een kijkje, de community kijkt naar je uit!