Nieuwsbrief van Joyce Meyer in juli

Beste vrienden! Ga je op dit moment door iets moeilijks heen, heb je pijn of ben je teleurgesteld over een situatie die niet eerlijk lijkt? Misschien bevind je je in je leven op een punt dat dood lijkt te lopen en ben je door je opties heen en heb je geen hoop meer op verandering.

Ik heb zo vaak in zulke situaties gezeten en dat geldt vast ook voor jou. Ik ben dankbaar dat God me in de loop van de jaren heeft geleerd dat hoeveel pijn of moeilijkheden we ook ervaren, er geen situatie bestaat die te moeilijk voor Hem is om op te lossen.

In Genesis 37-45 lezen we het verhaal van Jozef. Zijn verhaal is een krachtig voorbeeld van hoe alle dingen mogelijk zijn bij God, zelfs in omstandigheden die onmogelijk lijken. In de Bijbel staat dat Jozef, van de twaalf zonen van Jakob, het lievelingetje was. Zijn broers waren daarom erg jaloers op hem. Op een dag vertelde Jozef dat hij een droom had gehad waarin al zijn broers voor hem neerbogen. Dat droeg uiteraard niet bij aan een betere verstandhouding.

Jozefs broers spraken met elkaar over hoe ze van hem af konden komen. In eerste instantie wilden ze hem in een put gooien en hem daar laten sterven. Later besloten ze hem te verkopen aan slavendrijvers, nakomelingen van Ismaël. Vervolgens bedachten ze een list om hun vader ervan te overtuigen dat Jozef was omgekomen.

Het verhaal krijgt een wonderlijke wending. Jozef wordt na allerlei gebeurtenissen de tweede man in het koninkrijk van Egypte. Alleen de farao staat boven hem. God gebruikt Jozef om vele mensen het leven te redden tijdens een hongersnood die zeven jaar duurde. Uiteindelijk wordt hij met zijn familie herenigd en is alles vergeven. We zien dat Jozef, na alle moeilijkheden die hij had moeten verduren, van harte bereid was om te vergeven. 

In Genesis 50:20 zegt hij: Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. In Handelingen 7:9 staat: En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem.

MAAR GOD! Dat zijn twee van mijn favoriete woorden in de Bijbel. In feite betekenen die woorden niets anders dan wat iedereen ook doet; als God voor me is, wie kan dan tegen mij zijn? De waarheid is dat we vrede, hoop en vreugde kunnen hebben ook al zitten we middenin de meest pijnlijke en moeilijke omstandigheden. Want we kunnen meer geloof hechten aan Zijn Woord dan aan wat we denken of voelen, of hoe onze omstandigheden er ook uitzien.

Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om door schijnbaar onmogelijke omstandigheden te gaan… hoe het voelt dat je zo diep bent gekwetst dat je denkt dat je er nooit overheen zult komen. In de eerste 23 jaar van mijn leven maakte ik zoveel pijnlijke situaties mee, dat ik bitter en weerspannig werd en telkens anderen de schuld gaf van mijn ellende.

Als kind ben ik seksueel misbruikt door mijn vader. Mijn moeder kwam er uiteindelijk achter, maar ze was te bang om mijn vader ermee te confronteren, dus ging het misbruik nog jaren door. Toe ik achttien was trouwde ik met de eerste de beste man die langskwam omdat ik ervan overtuigd was dat niemand me nog wilde hebben. Dit huwelijk zorgde alleen maar voor nog meer pijn. Het eindigde in een scheiding toen ik erachter kwam dat hij overspel pleegde met andere vrouwen en zich bezighield met allerlei criminele activiteiten.

Ik wil dat je weet dat ik begrijp hoe het is om slecht behandeld te worden en om onrecht te verduren, waardoor je je afvraagt of er ooit iets goeds uit voort kan komen. Op zulke momenten is het makkelijk om toe te geven aan ontmoediging en je hoop op verandering of een doorbaak te verliezen.

Maar dat is precies het moment waarop het beste wat je kunt doen is te zeggen: ‘God, ik ga op U vertrouwen want niets is te moeilijk voor U. U kunt alles nemen wat verkeerd is en het ten goede keren.’

Een van de meest verbazende dingen in je relatie met God is dat als je Hem liefhebt en Hem vertrouwt, dat God jouw situatie neemt – hoe pijnlijk of oneerlijk die ook is – en het op de een of andere manier ten goede keert voor jou. Als je God blijft liefhebben en vertrouwen zal Hij je, waar je ook doorheen gaat, op een plek brengen waarvan je mond van verwondering open zal vallen. Je hoeft niet te weten hoe Hij daarvoor gaat zorgen, zolang je maar weet dat Hij bij je is. Er is niets dat jou kan verwoesten zolang je je hoop op God vestigt en gelooft dat er goede dingen voor je klaarliggen.

Waar het op neerkomt is dat God wil dat je dwars door alles heen op Hem vertrouwt, zelfs als we moeilijke dingen meemaken of wanneer het leven niet gaat zoals we hadden gehoopt. Door op God te vertrouwen kunnen we genieten van ons leven, zelfs als niet alles gaat zoals we zouden willen.

Ik wil je graag een paar Bijbelteksten meegeven die je zullen helpen door de moeilijke momenten heen te komen met een ‘Maar God-houding’…

Ik vind het prachtig dat al deze waarheden in het leven van Jozef gedemonstreerd worden. God gebruikte de wrede omstandigheden en het onrecht dat hem overkwam om Jozef op een plek te zetten waar Hij hem kon gebruiken om een heel volk te helpen toen daarvoor het moment was gekomen.

Wat er vandaag ook in jouw leven speelt, wat je ook hebt meegemaakt en oneerlijk lijkt, ik wil dat je weet dat je niet onzichtbaar bent voor God. Hij is bij je, Hij weet precies hoeveel je aankan en Hij zal je op de plek brengen waar Hij je wil hebben, waar je Zijn doel en plan voor je leven kunt vervullen.

Onthoud dat hoe onmogelijk een situatie ook mag lijken en hoeveel pijn en moeite je ook doorstaat, er iets goeds met je kan gebeuren als je gewoonweg gelooft: MAAR GOD!

image05

PS: Waarom begin je niet meteen met je nieuwe “maar God” houding, geef Hem je situatie in gebed en dank Hem dat alles mogelijk is en dat Hij ook jouw situatie kan veranderen. Hier kun je gratis 12 van mijn favoriete Bijbelverzen downloaden.

Even geen mails in de vakantie! Zet de meldingsbel   aan op YouTube en beluister de overdenking!

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

Hulp voor misbruikte vrouwen in India

Tijdens een van onze acties met onze Project GRL bus, 45 mijl ten oosten van Hyderabad, ontmoetten we Paran.

Hand of Hope Indie Project GRL Joyce Meyer

Paran leeft in constante angst. Ze is twee jaar getrouwd. Maar als haar man thuis is, behandelt hij haar slecht, en het is nog erger als hij vaak dagenlang weg is. Dan komt haar schoonvader op bezoek… Donkere hematomen op haar onderrug en dijen waren een alarmsignaal voor onze medische staf.

Als Paran die dag niet bij ons was gekomen, had ze misschien nooit iets gezegd over de jaren van misbruik.

 Zij vertelde ons hoe haar schoonvader haar herhaaldelijk verkrachtte en fysiek mishandelde. Paran leed aan ernstige depressies en worstelde herhaaldelijk met zelfmoordgedachten. Als het niet voor haar zoon was, zou ze al een eind aan haar leven gemaakt hebben.

Vier mobiele klinieken van Hand of Hope verstrekken gratis medische zorg aan vrouwen in India die dringend hulp nodig hebben. Deze bestelwagens zijn ultramodern en uitgerust voor laboratorium- en gezondheidstests en de distributie van essentiële geneesmiddelen.

Paran kon hier de behandeling krijgen die ze nodig had. Zij kreeg ook het telefoonnummer van een plaatselijke pastoor, om ook na haar behandeling door onze medische staf hulp en steun te krijgen. Dankzij de partners van Joyce Meyer Ministries kunnen veel vrouwen zoals Paran vandaag weer hoop krijgen. Zij ervaren fysieke en emotionele genezing en beseffen hun echte waarde als vrouw. Doe met ons mee en geef hoop die levens verandert!

 

NU DONEREN

Social Media Nieuwsbrief van Joyce Meyer juli 2022

#bijtanken

Ken je onze social media kanalen al? Joyce bemoedigt je op Instagram, Facebook en Pinterest om altijd op God te vertrouwen! Hier kun je bijtanken tijdens een hectische dag.

Typische citaten van Joyce, bijbelverzen en gebeden om op te slaan, mooie getuigenissen, polls en een geweldige community wachten op je. Neem een kijkje! 🤗