Newsletter Joyce Meyer Januari 2022

Beste vrienden! Er zijn momenten in mijn leven geweest, waarop ik het gevoel had dat ik te laat was… alsof ik iets belangrijks was misgelopen. Ken je dat gevoel?

Of heb je je wel eens afgevraagd of de beste gelegenheden aan je voorbij zijn gegaan? Heb je je jezelf afgevraagd of je God hebt gemist, je in de spiegel keek en je oud voelde? Ben je nooit echt hersteld van een teleurstelling? Ik denk dat we dit vaker meemaken dan we toe willen geven – dat gevoel dat het leven aan ons voorbij is getrokken en dat het simpelweg te laat is dat God nog iets nieuws in ons leven doet. Als je dat gevoel hebt, dan wil ik je vandaag graag bemoedigen met iets waarvan ik hoop dat je je eraan vast kunt houden.

God is nog niet klaar met je – Hij heeft fantastische plannen voor jou… het is nooit te laat om opnieuw te beginnen.

Het maakt niet uit of je het verprutst hebt, je een kans aan je voorbij hebt laten gaan, je pas later in je leven bent begonnen of als er iets is gebeurd waardoor je jarenlang aan de zijlijn hebt gezeten. Gods plan voor jouw leven is gebaseerd op Zijn goedheid, niet op die van jou of die van iemand anders.

Ik vind het geweldig wat er in Gods Woord staat in Romeinen 5:6: … Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.
Er is voorzien in jouw redding door het offer van Jezus Christus, dat plaatsvond in Gods volmaakte timing. Jezus heeft op de bestemde tijd, de juiste tijd, betaald voor jouw zonden.

Ik wil dat je dit weet: als God groot genoeg is om te voorzien in jouw redding op het perfecte moment, dan kan Hij op volmaakte wijze voorzien in alles wat jij nodig hebt, op het perfecte moment.

In Genesis 18 moest Sara, Abrahams vrouw, lachen bij de gedachte dat ze op haar leeftijd nog een baby zou krijgen. Toen ze lachte, stelde God een krachtige vraag aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn?’ (zie Genesis 18:13-14). Het is alsof God zegt: ‘Sara, waarom kijk jij naar het leven volgens jouw eigen tijdschema? Waarom twijfel je aan Mijn belofte? Weet je niet dat Ik nooit ergens te laat mee ben?’

Als je deze brief leest, stelt God misschien wel dezelfde vraag in jouw hart. Uiteindelijk komt het hierop neer: is er iets te moeilijk of te wonderlijk voor de Heer?
Is het voor God te moeilijk om…

Misschien doet God het op een andere manier dan je zelf had bedacht, en misschien grijpt Hij ook wel later in dan je had gepland, maar Zijn wegen en Zijn timing zijn altijd beter dan wat je je ook maar kunt voorstellen. Dat is absoluut mijn ervaring geweest.

Toen ik begon met het onderwijzen van Gods Woord was ik al ouder dan de meeste mensen die fulltime in deze bediening stonden. En toen ik ermee begon, werd ik geconfronteerd met veel teleurstellingen. Het zou makkelijk zijn geweest om het op te geven en ervanuit te gaan dat ik de kans had gemist om verschil te maken voor God. Maar door elke mislukking en elke zware periode heen, hoorde ik hoe God me aanmoedigde: ‘Geef het niet op! Het is niet te laat. Blijf doorgaan! Begin opnieuw!’

Dat zegt Hij vandaag ook tegen jou. Je ligt niet te zwaar in de kreukels en je bent niet onbereikbaar geworden voor God. Je bent niet te oud en Hij heeft je niet over het hoofd gezien. Als je het geloof kunt opbrengen om opnieuw te beginnen, dan kan God meer doen dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Met God zijn alle dingen mogelijk – er is niets wat Hij niet kan doen! Dit is de sleutel om ervoor te zorgen dat je gebeden worden verhoord en je dromen uitkomen…

Jij speelt een actieve rol in het nieuwe dat God in je leven wil doen. Je kunt niet leven terwijl je vastzit in het verleden en je je alleen maar richt op iets wat jaren geleden is gebeurd, of juist niet is gebeurd. Ook niet als het nog maar gisteren was.

In plaats daarvan mag je God je hart laten genezen en het geloof hebben dat Hij iets nieuws voor je heeft: vandaag! En morgen opnieuw… en elke dag die nog volgt. Vestig je geloof op God door Hem te vragen welke stappen je mag zetten om te gaan wandelen in Zijn plan voor je leven.

Soms zijn dit kleine stappen en soms zijn het grote stappen. Misschien is het bijvoorbeeld tijd dat je:

Wat God je ook in je hart heeft gelegd, zelfs als dat al jarenlang ligt begraven, geef het niet op! Ik moedig je aan op dezelfde manier zoals God mij jaren geleden aanmoedigde: ‘Geef het niet op!’ Het is niet te laat. Blijf doorgaan! Begin opnieuw!

Onthoud goed dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Sterker nog: jouw ‘te laat’ is vaak juist Gods ‘perfecte timing’. Hij heeft vandaag iets nieuws voor je in petto.

image05

PS: Neem het besluit om te doen waar God je toe leidt. Hij staat klaar om je te helpen opnieuw te beginnen. Het is tijd om God te gaan vertrouwen dat Hij iets geweldigs voor je klaar heeft liggen… ga ervoor!

Wil je genieten van Gods aanwezigheid maar denk je vaak dat je niet genoeg tijd aan Hem besteedt? Ontdek in deze uitzending welke voordelen een persoonlijke relatie met God brengen – het is de sleutel tot vreugde en diepe verandering.

Bemoedigende quotes om te downloaden

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

ONDERWEG in de rosse buurten van india

In India hebben veel vrouwen en meisjes, die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, geen toegang tot medische zorg, hoewel zij die dringend nodig hebben. Daarom zijn wij in de afgelopen maanden met een nieuw project begonnen en hebben wij twee Project GRL-bussen verbouwd.

Project GRL India HOH Newsletter Januari Joyce Meyer

Wij gebruiken deze bussen in de rosse buurten van Hyderabad en Mumbai om vrouwen voorlichting, medische hulp en verzorging te bieden.

Ons doel is medische zorg te verlenen, vooral aan commerciële sekswerkers, van wie velen nog nooit een dokter hebben gezien. Wij hopen in de loop van tijd via onze diensten relaties op te bouwen met de vrouwen om hen aan te moedigen en te helpen ontsnappen aan deze afschuwelijke levensstijl.

Concreet bieden wij de vrouwen gynaecologische onderzoeken aan, voeren wij laboratoriumtests uit, maken wij hen bewust van borstkanker en verstrekken wij geneesmiddelen. Wij bieden hen ook begeleiding, lees- en schrijflessen, gebed en boeken van Joyce.

De verhalen die we te horen krijgen zijn hartverscheurend. We bidden dat door dit project vele vrouwen bevrijd mogen worden van de seksindustrie, emotionele en fysieke genezing mogen ervaren en door God een nieuw perspectief en hoop mogen krijgen. Bedankt voor je steun – zowel financieel als door gebed.

Samen reiken we een hand van hoop!

DONEER NU

Instagram Joyce Meyer Nederland Newsletter Januari 2022

#nieuwestart2022

Ook op social media kijken we uit naar nieuwe kansen en delen we onze wensen en hoop voor 2022. Laat je inspireren door de wijze gedachten van Joyce 💡 en word deel van onze community. Wij zien naar je uit! 🙌