ENJOYING EVERYDAY LIFE ... met goede beloften – nieuwsbrief augustus 2023 van Joyce Meyer

Beluister hier de nieuwsbrief:

Beste vrienden! Wanneer God me iets laat zien in Zijn Woord, vind ik het leukste daarvan dat ik zo’n waarheid meteen kan delen met anderen. Vandaar dat ik je deze nieuwsbrief stuur. In de loop der jaren heb ik iets geleerd en in praktijk gebracht dat geweldige impact heeft op mijn leven… en ik geloof dat dit ook enorme impact op jouw leven kan hebben!

Het begint allemaal met deze krachtige, levensveranderende waarheid: De woorden die je spreekt bepalen grotendeels het leven dat je leidt.

Wanneer je leert om Gods beloften uit te spreken – ongeacht wat je denkt en hoe je je voelt – kan dat je leven in een hele nieuwe richting leiden. Want weet je, de woorden die je spreekt – positief of negatief – hebben het vermogen je denken, je wil en je emoties te beïnvloeden. Daar wil ik het vandaag met je over hebben.

Ik ben ermee gestopt om negatieve dingen te zeggen, maar God moedigde me aan om ook de volgende stap te zetten en positieve, levengevende, waarheidsgevulde beloften uit Zijn Woord te gaan spreken.

Spreuken 18:21: Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Je kunt ervoor kiezen om woorden uit te spreken die leven brengen in je omstandigheden, in je gezin en familie en in je toekomst! Het gaat erom dat je de woorden die je spreekt in lijn brengt met Gods beloften.

Ik herinner me een situatie van een aantal jaar geleden die te maken had met een goede vriendin. Het was iets waar ik erg boos van werd. Elke keer dat ik het erover had, merkte ik dat het me veel moeite kostte om het uit mijn gedachten te krijgen. Ik bleef de rest van de dag boos.

Herken je dat? Dat je de hele dag boos, gefrustreerd en gespannen bent? Dat is precies wat ik meemaakte. God liet me zien dat ik er mentaal en met mijn woorden mee moest ophouden er steeds mee bezig te zijn. Mijn woorden hadden een negatieve invloed op me. Als iemand me over de situatie vroeg, antwoordde ik vanaf dat moment: ‘Het is beter voor mij als ik er gewoon niet over praat.’

Ik raad je aan hetzelfde te doen. Door het probleem steeds maar te blijven herhalen wordt alleen maar je vreugde gestolen. Negatieve woorden leiden je leven een negatieve richting op.

Maar het uit de weg gaan van negatieve woorden is slechts de helft van de strijd. De manier om een positiever leven vol van geloof te leiden is door te leren zeggen wat Gods Woord ons zegt.

In Hebreeën 4:14 staat: Laten wij aan deze [geloofs-]belijdenis [dat Jezus onze Redder is] vasthouden. ‘Belijden’ betekent letterlijk: ‘Hetzelfde zeggen als’.

Als ik Gods Woord uitspreek…

Je woorden bepalen in grote maten hoe je leven zich zal ontwikkelen - nieuwsbrief van Joyce Meyer Augustus 2023

Deze vrijmoedige woorden van geloof zullen je leven progressief transformeren. Ik heb dit keer op keer zien gebeuren. Als we onze woorden in lijn brengen met Gods Woord en Zijn plan voor ons leven, geeft Hij ons precies wat we nodig hebben.

Ervoor kiezen om geen negatieve woorden te spreken is nog maar het begin. Het is tijd dat we instemmen met Gods beloften en een hele nieuwe koers voor ons leven ingaan. Als je vrijmoedig de waarheid van Gods Woord durft uit te spreken, is er geen grens aan wat Hij kan doen!

Je woorden maken een verschil!

image05

PS: Ik wil je heel graag helpen te ontdekken hoe je meester kunt zijn over je woorden. Ik beloof je en herinner je eraan dat je in Christus het vermogen hebt om op te houden met negatieve dingen te zeggen en kunt beginnen met het uitspreken van het positieve.

Ergernissen kunnen struikelblokken zijn terwijl we eigenlijk vooruitgang moeten boeken. Joyce legt je uit hoe je met Gods hulp niet meer heen en weer geslingerd hoeft te worden door dat wat anderen doen of nalaten.

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

Een PLEK van hulp en hoop

ZAMBIA – In een piepklein dorpje aan de Zambezi-rivier in zuidelijk Afrika ontmoetten we een paar jaar geleden de kleine Mercy. Haar moeder was ziek en ze hadden niet veel geld. Te weinig om Mercy naar school te sturen. Ze probeerden simpelweg te overleven.

Een paar jaar later kwamen we terug naar het gebied om de projecten te bekijken die we steunen vanuit Hand of Hope. Daar ontmoetten we Mercy opnieuw. Sinds ons eerste bezoek heeft ze dankzij jouw vrijgevigheid een van onze Imagine Hope Centra in Zambia kunnen bezoeken – een plek van hulp en hoop waar ze een opleiding heeft gekregen en heeft geleerd dat ze een waardevolle dochter van God is en dat God een goed plan heeft voor haar leven.

Tegenwoordig gaat Mercy naar een college om predikante te worden. Haar doel is om andere meisjes te helpen zoals zij geholpen is.

“Ik wist niets over Jezus Christus totdat ik naar het Imagine Hope Center kwam. Nu is mijn grootste verlangen dat andere meisjes ook bevrijd worden, dat ze weten wat ze waard zijn en vol hoop opgroeien. Ik wil dat ze alles kunnen worden waar ze van dromen. God heeft me geroepen om iemand te zijn die anderen helpt.”

Dat zijn de mooiste woorden die we kunnen horen! En Mercy is slechts één voorbeeld van nog veel meer meisjes die echte hulp krijgen in onze vijf Imagine Hope centra in Zambia en die de toekomst nu met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Jouw steun maakt een enorm verschil en verandert het leven van zovelen. Hartelijk bedankt!

 

BID ALSTUBLIEFT MET ONS MEE,

 

Bedankt voor elk gebed en elke donatie!

#spreekhetuit

Elke maand gaan we samen een uitdaging aan op sociale media. 💪 Het gaat erom een bepaalde zin hardop te zeggen gedurende één maand en deze in ons leven uit te spreken. 💬 Dat past perfect bij het thema van vandaag, toch? Doe je mee? 🙌