Gezegend kerstfeest!

Joyce Meyer bidt voor jouw Kerstmis, als je wilt kun je meebidden! Jezus hoort centraal te staan bij alles wat we doen met Kerstmis. Laat Hem de sfeer bepalen want Hij brengt vrede in de wereld en richt zich in liefde tot mensen (zie Lukas 2:14).

Dave & Joyce Meyer en het hele team wensen je een gezegend kerstfeest! 🎄


4 tips voor een ontspannen kerst

Als je merkt dat de feestdagen lastig voor je worden, probeer dan deze simpele maar effectieve tips en denk eens na over de Bijbelteksten. Dit kan je helpen om te ontspannen, zodat je dit jaar ook echt van Kerstmis kunt genieten.

Haal diep adem. De Geest van God heeft mij namelijk gemaakt en de adem van de Almachtige geeft mij leven. (Job 33:4)

Schrijf op waar je dankbaar voor bent. Dank God altijd, wát er ook gebeurt… (1 Tessalonicenzen 5:18)

Breng tijd door in de natuur. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. (Psalm 19:2)

Lachen is gezond. Een vrolijk hart bevordert de genezing… (Spreuken 17:22) 

Ter verdieping

Hoe word ik christen?

Probeer niet eerst je leven goed op orde te krijgen voordat je een relatie met God aangaat. Het leven als christen is een relatie met God door het offer van Jezus Christus. Ontvang dit geschenk met vreugde!

Dagelijkse overdenking

De reden waarom Jezus kwam

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.


Jakobus 4:8 (NBV)

Ontvang elke dag een overdenking per email