Gezegend kerstfeest!

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.
Video abspielen

Joyce Meyer wenst je een vrolijk kerstfeest! Door Zijn Zoon naar deze wereld te sturen, heeft God ons Zijn liefde getoond en ons het grootste geschenk aller tijden gegeven: eeuwig leven voor allen die in Hem geloven. Joyce laat zien hoe je je leven aan God kunt toevertrouwen in deze persoonlijke kerstboodschap.

Dave & Joyce Meyer en het hele team wensen je een gezegend kerstfeest!

Ter verdieping

Hoe word ik christen?

Probeer niet eerst je leven goed op orde te krijgen voordat je een relatie met God aangaat. Het leven als christen is een relatie met God door het offer van Jezus Christus. Ontvang dit geschenk met vreugde!

Dagelijkse overdenking

Zijn genade is elke dag nieuw!

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!


Klaagliederen 3:22-23 (NBV)

Ontvang elke dag een overdenking per email