Hand of Hope

Hulp aan rampgebieden

Voor snelle en onbureaucratische hulp

Binnen enkele ogenblikken kan een natuurramp een familie, een gemeenschap, of zelfs een heel land verwoesten. We willen zo snel mogelijk eerste hulp bieden en de getroffen mensen voorzien van alles wat in hun specifieke situatie nodig is, zoals voedsel, water, medicijnen of schoonmaakmiddelen.

We werken samen met lokale hulporganisaties, zodat we snel en concreet kunnen helpen bij de schoonmaak- en wederopbouwwerkzaamheden in geval van aardbevingen, tornado’s, orkanen, branden of overstromingen.

IN ÉÉN OVERZICHT

  • We hebben sinds 2004 wereldwijd $ 24 miljoen gedoneerd voor eerste hulp bij meer dan 229 rampen.