Voor jou

Een bemoediging van Joyce

Hoe je hoop en troost vindt bij God in tijden van Corona

Bekijk deze video en vind hoop en troost in God

Een persoonlijke brief van Joyce aan jou!

Het zijn onzekere en onrustige dagen. En zelfs als christen kan het moeilijk zijn om je geen zorgen te maken. Ik wil je graag bemoedigen: God is niet geschokt of verbaasd. Hij staat boven de tijd. Hij kent het begin tot het einde. Hij helpt ons door deze moeilijke tijd heen en laat ons er sterker uitkomen. Met God is alles mogelijk. 

Met dat in gedachten wil ik drie dingen met je delen die je op dit moment proactief kunt doen als het gaat om de wereldwijde impact van dit virus. 

1. Bid en vraag God om wijsheid, onderscheidingsvermogen en leiding voor jou, je gezin, de regeringsleiders en iedereen die hierbij betrokken is en erdoor getroffen wordt. In de eerste plaats vragen we God om wijsheid en leiding. 

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. – Jakobus 1:5

2. Geef angst geen ruimte. Als verontrustende en angstige gedachten je overvallen, kun je hardop zegen: ‘Ik zal niet vrezen en ik neem geen beslissingen gebaseerd op angst. Deze strijd is van de Heer in ik stel mijn vertrouwen op Hem!’ Je kunt vrij zijn van angst en in wijsheid en vrede wandelen. 

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en ​liefde​ en bezonnenheid. – 2 Timoteüs 1:7

3. Proclameer Gods Woord en Zijn beloften over jou en je gezin! Als je Gods Woord uitspreekt over jezelf en je gezin ben je bezig met geestelijke oorlogsvoering en bestrijd je de plannen van de vijand. 

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend ​zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het ​hart. – Hebreeën 4:12

Als bediening zullen we doorgaan met onderwijzen en het delen van Gods Woord! We geloven in Gods bescherming voor jou en je gezin en we geloven dat steeds meer mensen Jezus zullen leren kennen in deze tijd. Hieronder vind je de volledige tekst van Psalmen 91. Gebruik deze Bijbelpassage om te bidden en het Woord van God actief uit te spreken over jou en je gezin. 

We houden van je en zijn zo dankbaar voor jou!

signature Dave en Joyce Meyer

Video’s die je nu moed en hoop geven

Onze boektips voor jou

Durf te hopen

In de hoop op God ligt de kracht die jouw leven verandert. Er wacht een nieuwe levensvreugde op jou zodra je begint het goede van God te verwachten. Ontdek hoe je je van ontmoediging kunt bevrijden en in plaats daarvan God vertrouwen kunnen.

Vol blijdschap vertrouwen

Neem een gezonde dosis vertrouwen op God en mix dat met alles wat je doet! Voor een leven zonder zorgen en benauwde gedachten, maar met veel blijdschap.

Psalmen 91

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.

4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een ​schild​ en een pantser.

5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de ​pijl​ die overdag aan komt vliegen,

6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.

8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

10 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw ​tent​ naderen.

11 Want Hij zal voor u Zijn ​engelen​ bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.

12 Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

14 Omdat hij ​liefde​ voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.