Beluister hier de nieuwsbrief:

Beste vrienden!

Boosheid is een normale emotie waar we allemaal op momenten mee te maken hebben. We zullen nooit helemaal kunnen voorkomen dat we boos of verontwaardigd zijn.

Toch kan God ons helpen om onze emoties te beheersen in plaats van dat onze emoties ons beheersen.

Onbeheersbare boosheid kan veel problemen veroorzaken. Het kan onze gebeden hinderen, zorgen voor mentaal lijden en ons zelfs lichamelijk ziek maken. Als we onze boosheid niet willen aanpakken, kan dat ons bitter maken, ons hart verharden en ons ellendig laten voelen.

Het is eenvoudig om vast te houden aan je boosheid, vooral wanneer iemand je diep heeft gekwetst. Maar de waarheid is dat het eigenlijk veel eenvoudiger is om je boosheid aan God te geven en Hem te vertrouwen dat Hij de dingen oplost, dan er voortdurend mee te moeten leven.

Misschien bevind jij je op dit moment in zo’n situatie. Iemand is verkeerd met je omgegaan of heeft je gekwetst. Je kunt het gevoel hebben dat de pijn nooit zal verdwijnen of minder zal worden. Maar het goede nieuws is dat God jouw toevlucht is (zie Psalm 57:2). Hij begrijpt waar je doorheen gaat. Met Zijn hulp kun je je boosheid loslaten en aan Hem geven en erop vertrouwen dat Hij de verkeerde dingen oplost.

Mijn woedeprobleem

Ik weet maar al te goed hoe het is om met boosheid te leven. Mijn vader was vaak boos en misbruikte me. Toen ik op mijn achttiende uit huis ging, dacht ik dat ik alle pijn en woede die ik in mijn leven had ervaren achter me kon laten.

Het duurde lang voordat ik me realiseerde dat hoewel ik die situatie had verlaten, ik het probleem nog altijd met me meezeulde. Het zat in mijn ziel verankerd – in mijn denken, mijn emoties, de manier waarop ik sprak en de manier waarop ik relaties benaderde. Daardoor was ik emotioneel instabiel en gaf ik alles en iedereen de schuld van mijn verwoestende gedrag.

Ik zei dingen als: ‘Ik zou niet boos zijn als Dave me wat meer aandacht gaf.’ Of: ‘Ik zou niet zo kwaad zijn als mijn baas me wat meer salaris zou geven voor het werk dat ik doe.’ Wat mijn probleem ook was, het lag altijd aan een ander.

Uiteindelijk realiseerde ik me dat ik om vrij te worden de waarheid onder ogen moest zien en verantwoordelijkheid moest nemen voor mijn gedrag.

Andere mensen of de omstandigheden de schuld geven of smoesjes ophangen, verandert niets. Het levert alleen maar meer pijn op en het zorgt ervoor dat we degenen die we liefhebben nog meer kwetsen. Daarom is het zo belangrijk dat we onze pijn en woede bij God brengen.

Doe dit eerst als je boos bent

Het beste wat we kunnen doen als we worstelen met boosheid is naar God toegaan en Hem vragen of Hij ons op dat moment wil helpen. Geef niet toe aan de verleiding om steeds maar weer te denken aan wat een ander jou wellicht heeft aangedaan.

De Heer gebruikte Efeze 4:26-27 op dit gebied in mijn leven: Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.

Het is belangrijk te begrijpen dat de emotie boosheid op zichzelf niet zondig is. Wat we met die emotie doen is waar het om draait. We zullen worden verleid om te handelen op basis van onze woede, maar dat is het moment waarop we de Heilige Geest om hulp moeten vragen om ons zelfbeheersing te geven.

Probeer dit eens: de volgende keer dat je in de verleiding komt om jezelf te verdedigen of vast te houden aan boosheid, geef het over aan God.

Bid onmiddellijk en vraag Hem om je in staat te stellen om goed met je emoties om te gaan en je de waarheid over de situatie te laten zien.

We kunnen boosheid niet in eigen kracht overwinnen, maar met Gods hulp kunnen we bij de basis van onze boosheid komen en leren te vergeven.

De kracht van vergeving

In Efeze 4:32 schrijft Paulus: Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. In Matteüs 5:44 zegt Jezus het nog iets scherper: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken.

Vergeving is krachtig omdat het de angel van bitterheid ontwapent, de vrede van God herstelt en genezing brengt aan onze ziel.

Wanneer we ervoor kiezen om iemand te vergeven en voor hen bidden, helpt ons dat net zoveel als dat het die ander helpt. Het is moeilijk om boos te blijven op iemand wanneer je actief voor hem of haar bidt.

Daarnaast volgen onze gevoelens onze beslissingen. Wanneer we ervoor kiezen om goed voor iemand te zijn, is het slechts een kwestie van tijd voordat onze gevoelens zich bij die keuze aansluiten.

Ik moedig je aan om snel te vergeven. Als je iemand moet confronteren met zijn of haar gedrag of over de zaak moet praten, bid dan eerst en vertrouw erop dat God je wijsheid geeft. Ik weet dat dit niet makkelijk is, maar als je het aan God vraagt, zal Hij je ruimhartig Zijn genade schenken.

Hij zal je alles geven om Hem te gehoorzamen en je naar een plaats van emotionele vrijheid leiden.

Joyce

De volgende keer dat je boosheid voelt, richt die dan niet op jezelf of anderen, maar ga er rechtstreeks mee naar God en vraag Hem om hulp.

videotip nieuwsbrief van Joyce Meyer

Ben je boos en vind je het moeilijk om los te laten? In deze uitzending laat Joyce aan de hand van een zak aardappelen zien wat dat met ons kan doen.

producttipp - nieuwsbrief van Joyce Meyer

Mijn actieve kalender van Joyce

Voor een jaar vol positieve verandering!
Ken je dat? We beginnen het nieuwe jaar vol goede voornemens, maar eind januari zijn we die alweer vergeten. Met deze mooie kalender kun je dit probleem overwinnen door elke maand één voornemen uit te voeren en het hele jaar door positieve verandering te ervaren.

Verander met ons de wereld! Nieuwsbrief van Joyce Meyer

WIE BEN IK?

Eilanden van acceptatie, steun en bemoediging te midden van de anonieme grote stad. Het Stadseiland Hamburg heeft zichzelf ten doel gesteld om plaatsen te creëren waar mensen uit structureel achtergestelde milieus hulp en duurzame relaties ervaren en de liefde van God voelen in woord en daad.

Momenteel bezoeken 400 mensen de verschillende projecten van het Stadseiland. De kinder- en jeugdcentra bieden een breed scala aan middagactiviteiten met spelletjes, creatieve workshops, sportactiviteiten en een christelijke impuls. In de “leereilanden” heeft elk kind gedurende 1 jaar een vaste verzorger die hem of haar helpt met de uitdagingen op school en gratis bijles aanbiedt. Ook de schilderkamers zijn erg populair. Ze zijn bedoeld om een groot aantal vluchtelingenkinderen te helpen om de traumatische vluchtervaringen te verwerken. En met “Chic & Satt” (Chic & Verzadigd), wordt in samenwerking met de voedselbank van Hamburg voedsel en kleding aangeboden aan mensen in nood.

Wie ben ik en waar hoor ik thuis? Dit zijn vragen die veel meisjes en jongens tijdens hun jeugd bezighouden. Ze zoeken naar identiteit, willen weten waar hun plaats is en welk potentieel in hen zit. Maar vooral in structureel achtergestelde gezinnen met weinig inkomen hebben kinderen vaak minder opleidingsmogelijkheden en weinig toekomstperspectief.

Ethel woont in een probleemwijk in Hamburg. De 16-jarige zit in de 4de klas van het gymnasium. Als kind al bezocht ze regelmatig de kinderclub van het Stadseiland in haart buurt, later het leereiland en dan ook nog het jeugdcentrum. Ook al is ze in een christelijk gezin opgegroeid, ze had geen relatie met God, vertelt ze ons. „Als ik niet naar de kinderclub was gegaan had ik God niet opnieuw leren kennen en zou ik nu niet naar een grote levendige kerk gaan. Het Stadseiland heeft een echt programma, waar je er niet omheen kan bij de verhalen iets te leren over God en iets voor jezelf mee te nemen.

Dat heeft me er echt van weerhouden de verkeerde weg in te slaan, waarop sommige van mijn vrienden zijn beland.“ Tegenwoordig doet Ethel zelf vrijwilligerswerk bij het Stadseiland en geeft ze kinderen gratis bijles bij het leereiland. „We proberen de kinderen te helpen waar ze in het begin al moeilijkheden hebben, zodat ze de les zonder problemen kunnen volgen. Ik heb zelf in de afgelopen jaren hier zoveel steun ervaren, ik wil gewoon iets teruggeven. Ik wil graag helpen en iemand zijn die voor de kinderen klaarstaat. Het Stadseiland heeft een grote invloed op mij gehad en mijn leven werd veranderd door Jezus. Zonder het Stadseiland zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Vaak draag ik meerdere armbanden, die van het Stadseiland, van mijn kerk … om mezelf er steeds weer aan te herinneren: Hier kom ik vandaan, zij hebben me zover gebracht, en dat ik waardevol ben, dat ik mijn waarde niet verwaarloos, dat ik Ethel ben …“

Hand of Hope ondersteunt het Stadseiland Hamburg sinds een paar jaar en we zijn erg dankbaar dat dit werk zoveel vruchten afwerpt. Dank u wel dat u met uw donatie eraan bijdraagt, kinderen zoals Ethel een beschermde plek te bieden om te leren, te lachen, te spelen en geestelijke groei te ervaren.

Door uw steun heeft Ethel hulp ervaren en kan zij vandaag geweldige doelen voor haar leven ontwikkelen. Onlangs heeft ze een GRIPS-beurs van de Joachim Hertz Stichting gekregen. Ze droomt ervan om dokter te worden zodat ze op een dag veel mensen in nood kan helpen.

Bid alsjeblieft met ons mee,

Bedankt voor elk gebed en elke donatie!

Social Media

#bemoediging

Ook op social media gaat het vaak over gevoelens en emoties. 😱 😡 😭 😌 🙁 😶 Laat je door Joyce bemoedigen en uitdagen om met Gods hulp kalmte te vinden. 🤗🙏☺️🤝😍🤣

Neem een kijkje, de leukste community wacht op jou!

label-download-nov23-180px-nl

Bemoedigende quotes om te downloaden

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

Met God ervaren - nieuwbrief van Joyce Meyer

“Dag lieve mensen, dag Joyce. Ik wil u en uw team zo graag langs deze weg bedanken voor alles. Het heeft mij zo’n kracht gegeven om verder te gaan. En ook zo’n vrede en rust. Ik voel het door mijn hele lichaam. Dank u, dank u wel. Als u spreekt, hoe u het brengt, in eenvoud uitgelegd, zuiver, en de getuigenissen van uw leven, de ervaringen deden mijn hart en gedachten de werkelijke waarheid tonen. Want het Woord wordt zo moeilijk overgebracht. Als ik u zie en hoor spreken, dan voel ik mijn hart zo bons. Ik voel zo’n vreugde in mij. De waarheid, to the point, eerlijk en rechtuit. Dank u wel, dank u wel.” – Kaatje H.

Wat betekenen de preken en boeken van Joyce voor je? Hoe ben je daardoor bemoedigd? Deel het met ons zodat anderen hierdoor ook aangesproken worden.