Nieuwsbrief van Joyce Meyer in november 2021

Beste vrienden! Heeft een goede vriend of een familielid je deze vraag weleens gesteld: ‘Hé, waar zit je met je gedachten? Waar denk je aan?’

Dat lijkt misschien simpel, maar in werkelijkheid is het een levensbepalende vraag. De gedachten die je denkt hebben rechtstreeks invloed op het leven dat je leidt.

Een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen op mijn weg naar genezing en heelheid, is het veranderen van mijn denken van negatieve naar positieve gedachten op basis van Gods Woord. Als we negatieve, bittere of bezorgde gedachten hebben, leiden we een leven vol negativiteit, bitterheid en bezorgdheid.

Maar als we ervoor kiezen ons te richten op gedachten uit Gods Woord die positief zijn en vol van geloof en vreugde, dan zullen we een leven leiden dat steeds voller wordt van positiviteit, geloof en vreugde… precies het leven dat Jezus ons kwam geven!

Het Woord van God maakt dit op deze manier duidelijk: ‘Zoals een man (of mens) in zijn hart denkt, zo is hij’ (Spreuken 23:7, AMP). Zo werkt het:

Dit principe komt rechtstreeks uit Gods Woord – jouw gedachten hebben de kracht om je leven op verbazingwekkende manieren te beïnvloeden.

Misschien lees je deze nieuwsbrief en denk je: Ik ga door zoveel moeilijke dingen heen, ik kan er niets aan doen dat ik bezorgd, bang of boos ben. Ik kan aan niets anders denken. Ik begrijp dat je dat denkt en hoe het voelt, maar je hoeft niet door elke gedachte die in je denken opkomt gevangen genomen te worden. Het tegenovergestelde is waar.

In het Woord van God staat: ‘… wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus’ (2 Korinthe 10:5). Dat zijn dus gedachten van bezorgdheid, angst, boosheid of bitterheid. Je kunt zulke gedachten gevangennemen en ervoor kiezen om andere gedachten te denken.

Elke keer dat je deze emoties ervaart, kun je met Gods hulp de confrontatie ermee aangaan en ze overwinnen, zodat je vooruit kunt gaan in Zijn plannen voor jouw leven.

Ik ken de exacte details van jouw situatie niet, maar ik begrijp maar al te goed hoe je denken vol kan zitten, of zelfs overweldigd kan raken van negatieve gedachten vanwege een moeilijke situatie. Misschien ken je mijn verhaal. Ik ben jarenlang seksueel misbruikt door mijn vader. Dat misbruik had mentale en emotionele invloed op mijn leven en dit ging door tot ik allang volwassen was. Mijn gedachten waren bitter, boos, angstig en vol van zelfmedelijden. Het waren giftige gedachten die mijn hele leven beïnvloedden. Ik was ongelukkig, ik vertrouwde niemand en ik was altijd bang dat iemand me zou kwetsen of teleurstellen.

Joodle_November_Zitatkachel-NL

Maar toen ik het Woord van God serieus begon te bestuderen, liet Hij me iets zien en ik wil dat je dat ter harte neemt voor jezelf… jij kunt zelf kiezen hoe je leven eruitziet door te kiezen welke gedachten je denkt.

Dat is wat God mij liet zien en wat Hij me voortdurend blijft laten zien. Ik leer nog steeds elke dag om mijn gedachten in lijn te brengen met Zijn Woord. Ik noem dit: KRACHTIG DENKEN!

God heeft echt een geweldig plan voor jouw leven, maar je moet leren om in je denken met Hem in te stemmen om dat leven te leiden.

Daarom staat er in Romeinen 12:2: ‘Word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid [denken].’ Wanneer ons denken wordt vernieuwd door Gods Woord, zal ons leven compleet veranderen. Dat is het soort leven dat ik wil leiden… en ik weet zeker dat jij dat ook wilt.

Ik wil je aanmoedigen om wat ik vandaag met je deel niet alleen te lezen, maar het onmiddellijk in de praktijk te brengen. De gedachten die je denkt bepalen het leven dat je leidt. Besluit vandaag om je denken te richten op wat God zegt. Je zult blij zijn dat je het hebt gedaan.

image05

PS: De gedachten die je denkt bepalen de koers van je leven. Als je ervoor kiest om gedachten vol vreugde en hoop te denken, zul je verbaasd staan dat de manier waarop je de wereld bekijkt volkomen zal veranderen.

Loop jij al jaren hetzelfde rondje rond de berg? Dan wordt het tijd om je manier van denken en houding te toetsen. In deze uitzending vertelt Joyce over haar eigen ervaringen. Ook daagt ze je uit om los te laten wat achter je ligt. Laat je verleden niet langer je toekomst bepalen.

Dit heb ik met God meegemaakt

"Ik ben heel dankbaar omdat ik de dagelijkse overdenking mag ontvangen in mijn brievenbus email. Een echte bemoediging! Een mooi krachtig woord ... Elke dag kijk ik ernaar uit om te lezen. Na 34 jaar van gebed is mijn man ook persoonlijk door Jezus aangeraakt. Een groot geschenk! Samen één voor Hem!" – Helena

Wat vind je van Joyce’s preken, artikelen of overdenkingen? Helpen ze je in het dagelijks leven? Heb je iets met God meegemaakt, is je gebed verhoord? Voel je vrij om ons te schrijven, we zien ernaar uit van je te horen!

Bemoedigende quotes om te downloaden

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

IN DE STRIJD tegen ondervoeding

Meer dan 60 procent van de bevolking in de regio Tigray in Oostafrika heeft nu te kampen met ernstige voedseltekorten, die leiden tot ondervoeding en honger.

Dankzij de gulle steun van onze partners kan Hand of Hope via verschillende voedseldistributieposten miljoenen maaltijden uitdelen in Oost-Afrika, waardoor hoop wordt gegeven en levens worden gered. Wij hebben in samenwerking met Crisis Aid International een gespecialiseerde pediatrische kliniek opgezet om gezinnen te helpen die zich midden in deze ongekende hongercrisis bevinden.

Hand of Hope Joyce Meyer

Tot nu toe zijn daar meer dan 140.000 patiënten behandeld. Veel van deze kinderen zijn ondervoed en worden ambulant behandeld of blijven minstens een tot twee weken in het ziekenhuis totdat hun gezondheid is hersteld.

Zinash is een van hen wier leven werd gered in de kliniek. Zij is twee jaar oud en woont met haar familie in een eenkamerhut waar haar ouders over hun lijdende kinderen waakten, ziek van zorgen, tot zij op een dag over onze kliniek hoorden.

Op de dag van haar eerste controle woog Zinash minder dan de helft van een gemiddeld 2-jarig kind. Haar benen zaten onder de oedemen en een pijnlijke huiduitslag bedekte haar lichaam. Zinash leed ook aan een wond aan haar voet die niet wilde genezen als gevolg van ondervoeding. Ze klampte zich nerveus aan haar moeder vast terwijl een verpleegster haar wonden schoonmaakte en verzorgde.

Opname in de kliniek was van vitaal belang voor het overleven van Zinash. Naast intraveneuze antibiotica en wondverzorging, had ze therapeutische melk nodig. Zinash wordt 24 uur per dag verzorgd in de kliniek en boekt elke dag vooruitgang. God zij dank!

Gods zegen vloeit voort uit de liefde die wij voelen voor deze kinderen en hun gezinnen. Met je donatie kunnen we samen medische zorg bieden aan meer kinderen in Oost-Afrika en hen van de dood redden.

Dank je voor je steun!

 

Je kunt ons je gebedspunt sturen

Je staat er niet alleen voor. God is altijd met je en ook wij staan aan jouw zijde. Laat ons weten waarvoor wij en het gebedsteam mogen bidden.