Nieuwsbrief van Joyce Meyer in juli

Beste vrienden! Wat doe jij als je je eenzaam voelt, of wanneer je ergens mee wordt geconfronteerd dat zo overweldigend is dat je het gevoel hebt dat je er helemaal alleen uit moet zien te komen?

Misschien zit je op dit moment wel in een situatie die niemand lijkt te begrijpen. Misschien vecht je voor je huwelijk en heb je het gevoel dat je in je eentje deze strijd te voeren hebt.
Misschien zijn er dagen waarop je zou willen dat je met iemand kon praten.

Ik wil je laten weten dat ik die gevoelens begrijp en dat er hoop voor je is vandaag.

Graag wil ik iets met je delen waarvan ik zou willen dat iemand dat veel eerder in mijn leven met mij had gedeeld. Ik kan je uit eigen ervaring zeggen dat het kennen en omarmen van deze waarheid jouw leven ten goede kan veranderen. Dat gebeurde in ieder geval wel met mij. Het gaat over de Heilige Geest…

De Heilige Geest is onze voortdurende metgezel om ons kracht te geven en ons te helpen en te leiden in Gods volmaakte plan voor ons leven.

Hoe jouw omstandigheden ook zijn of hoe je je ook voelt, door de Heilige Geest sta je er nooit alleen voor.

Wanneer je begrijpt WIE de Heilige Geest is, zal Hij een revolutie veroorzaken in HOE je elke dag van je leven benadert. Wijsheid die jouw eigen ervaringen overstijgt, inzicht in Gods Woord, troost en bemoediging in tijden van nood. Gods kracht zoals je die nog nooit hebt ervaren – het is door de Heilige Geest allemaal voor jou beschikbaar.

Je staat er geen dag, geen uur, geen moment van je leven alleen voor.

Ook al kunnen mensen je pijn doen – een collega die over je roddelt, een leider die je teleurstelt, een vriend die je in de steek laat – de Heilige Geest zal dat nooit doen. De Geest van God zal je nooit pijn doen en je nooit in de steek laten.

In Johannes 14:16-17 geeft Jezus ons deze prachtige belofte over het geschenk van de Heilige Geest: En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Jezus belooft hier dat de Heilige Geest ‘altijd bij je zal blijven’. Hij zegt nog veel meer over de Heilige Geest. Stel je eens voor – als je gedachten of je hart vol zijn van moeite, dan heb je Iemand die…

De Heilige Geest is niet slechts aanwezig op een paar momenten. Nee, het is zoals Jezus zegt: Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Op welk punt je in je relatie met Jezus ook bent, de Heilige Geest is op dit moment bij je. Er is geen enkele situatie die je ooit nog alleen moet doorstaan.

In mijn vroege jaren als volgeling van Jezus hoorde ik nooit onderwijs over de aanwezigheid van de Heilige Geest in mijn leven. Ik had Jezus in mijn hart uitgenodigd en ik geloofde dat Hij mijn Redder was.

Maar eerlijk gezegd worstelde ik en leek ik maar geen voortdurende overwinning te behalen op de dagelijkse uitdagingen in mijn bestaan. Omdat ik de rol van de Heilige Geest niet helemaal begreep, had ik niet de kracht om veel vooruitgang te boeken in mijn wandel met Christus.

Weet je hoe dat voelt? Heb je weleens het gevoel gehad dat je iets miste in je relatie met God, of dat er toch meer zou moeten zijn dan wat je zelf ervaarde?

Niemand vertelde me dat ik – omdat de Heilige Geest in mij woonde – Zijn stem in mijn hart kon verstaan en dat Hij me daardoor leidde en me de weg wees. Ik realiseerde me niet dat ik kon ervaren dat Zijn aanwezigheid me kracht zou kunnen geven, me kon troosten en aanmoedigen en me in een diepere relatie met God kon brengen. Nadat ik serieus studie van Gods Woord begon te maken, werd dat gelukkig allemaal anders.

Toen ik de Heilige Geest uitnodigde in elk gebied van mijn leven, werd alles radicaal anders. Mijn gedachten veranderden, mijn relaties veranderden, mijn bediening veranderde… maar bovenal: ik veranderde.

Wat ik wil dat je gaat inzien is, dat de Heilige Geest hetzelfde voor jou wil doen als Hij voor mij deed. Hij wil alles voor je zijn wat God in Zijn Woord over Hem liet opschrijven.

Ook jij kunt de aanwezigheid van de Heilige Geest ervaren en:

De Geest van God is er om je te helpen op elk gebied van je leven.

Nieuwsbrief van Joyce Meyer in juli omdat ik nooit alleen

Maar omdat de Heilige Geest vaak wordt gezien als een mysterie en in sommige gevallen zelfs wordt genegeerd of vergeten, is het helaas zo dat veel gelovigen nooit echt Zijn aanwezigheid ervaren. Misschien geldt dit voor jou of voor iemand die je kent… Misschien heb je het gevoel dat je nieuwe richting, wijsheid of leiding nodig hebt op een bepaald gebied in je leven. Roep de Heilige Geest dan aan, die je Helper en Gids is.

Wat zou ik graag willen dat je Gods liefde ervaart en een persoonlijke relatie met Hem hebt door Jezus en Zijn aanwezigheid door de Heilige Geest.

Onthoud dat hoe de situatie er ook uitziet of hoe je je ook voelt, je bent nooit alleen. Jezus heeft Zijn Heilige Geest gestuurd om bij je te zijn en je elke dag te vullen met Zijn aanwezigheid en Zijn kracht.

Je hebt een Trooster, Helper, Bekrachtiger, en zo veel meer tot je beschikking. Zijn naam is Heilige Geest en door Hem ben je nooit alleen.

In dankbaarheid voor de Heilige Geest,

image05

PS: Als je wijsheid, leiding, vrede of troost nodig hebt, dan is de Heilige Geest bij je om grandioos te voorzien in wat je nodig hebt.

Ontdek wie de Heilige Geest is! Leer in deze video wie de Heilige Geest is en wat Hij je wil geven. Door Hem te leren kennen, word je leven dynamischer en ontvang je dagelijks de kracht die je nodig hebt.

Joyce & Happiness

Bemoedigende quotes om te downloaden

Hier vind je elke maand een bemoediging van Joyce, die je gratis kunt downloaden als achtergrond voor je computer of smartphone.

HULP VOOR zieken en behoeftigen

Harrisonburg, Virginia (VS) — Rich Bsulak had bijna geen tijd meer. Met pijn en wanhopig op zoek naar tandheelkundige hulp, fietste hij ongeveer 80 kilometer om in Harrisonburg, Virgina te komen. Met nog een kilometer te gaan, klapte zijn band en moest hij de rest van de weg lopen.

Medio april van dit jaar hebben wij samen met Remote Area Medical een medische en tandheelkundige hulpactie georganiseerd in Harrisonburg/Virginia, en daar een tijdelijke kliniek opgezet.

Dokters, verpleegsters en andere medische deskundigen kwamen uit het hele land om deel te nemen aan deze speciale actie, die gratis medische onderzoeken, behandelingen en medicijnen verstrekte aan mensen die zich dit anders niet konden veroorloven.

Het nieuws over de medische hulpactie verspreidde zich snel en reeds een dag voor de opening stonden er al meer dan 100 patiënten in hun auto op straat te wachten op hun gratis behandeling. “Dit is een gebied met ontoereikende medische voorzieningen,” zei Ashley Wilkins, verantwoordelijke voor de hulpactie van Hand of Hope. “Het is eigenlijk een nederzetting voor vluchtelingen, en de mensen die wij bedienen zijn onverzekerd of onderverzekerd. We behandelen hier veel patiënten die door de pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt en niet naar een dokter konden. Er komen veel diabetici binnen met een gevaarlijk hoog bloedsuiker. Of patiënten die lijden aan te hoge bloeddruk en cholesterol omdat ze geen medicijnen meer hebben. Het is een geweldige zegen om deze mensen te kunnen helpen.”

Dankzij de steun van onze partners konden we dit weekend medische en tandheelkundige zorg verlenen aan Rich en vele honderden anderen in Harrisonburg. Het heeft hun leven duurzaam veranderd! Dank!

Nu doneren

Beluister de dagelijkse overdenking!

Sinds 1 juli is Joyce’ overdenking elke dag te horen. Je kunt de podcast vinden op onze website of direct in de overdenking per email.